Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu

Nepieciešami dokumenti

  • Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu. Ja dokumentu iesniedzējs ir pārliecinājies par transportlīdzekļa datu atbilstību, no salīdzināšanas var atteikties. Salīdzināšana ir obligāta, ja:
    • transportlīdzeklim nav identifikācijas numura vai arī tam ir vai tiks reģistrētas identifikācijas numura izmaiņas:
    • transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra;
  • īpašuma tiesību maiņu apliecinošs dokuments (dokumentu uzskaitījumu skatīt sadaļā "Vispārēja informācija");
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
  • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai braukšanas mācību atļauja) personai, kura veic darbību. Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt transportlīdzekļa ieguvējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD");
  • juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja transportlīdzekļa ieguvējs ir juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja juridiskā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai tās juridiskais statuss ir noteikts ar likumu. Reģistrējot transportlīdzekli ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).