Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Kuģošanas līdzekļu reģistrācija jāveic 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas.

Ar nodošanu iegūta kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu noformē e-CSDD. Šajā gadījumā nav nepieciešams noformēt īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu.

Ar nodošanu iegūta kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu uzsāk kuģošanas līdzekļa ieguvējs, bet pabeidz kuģošanas līdzekļa atsavinātājs – pēdējais reģistrētais kuģošanas līdzekļa īpašnieks. Abas personas darbību veic, izdarot elektronisku atzīmi e-CSDD.

Noformēt ar nodošanu iegūta kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu var tikai Latvijā reģistrētam kuģošanas līdzeklim.

e-CSDD pieejams tikai lietotājiem, kas autentifikācijai izmanto savu kredītiestādi Latvijā, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu!

Īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli tiek nodotas kuģošanas līdzekļa ieguvējam ar brīdi, kad atsavinātājs apstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi.

Jāievēro!
Īpašnieka maiņas reģistrācija kuģošanas līdzekļa, ieguvējam vai ieguvēja pilnvarotai personai ir jāveic 5 dienu laikā pēc īpašuma tiesību nodošanas, vēršoties jebkurā no CSDD nodaļām.

Ja pieteikta īpašnieka maiņa uzskaitē esošam kuģošanas līdzeklim, atsavinātājam apstiprinot kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā, kuģošanas līdzeklis vienlaikus tiks noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Veicot šo darbību tiks iekasēta pakalpojuma maksa par noņemšanu no uzskaites (3,02 eiro).

Ja 5 dienu laikā atsavinātājs neapstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi, kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas procesu pārtrauc un ieguvēja atzīme automātiski tiek dzēsta.

Līdz brīdim, kamēr atsavinātājs nav apstiprinājis kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā, ieguvējs savu izdarīto atzīmi var dzēst.

Ieguvēja izdarīto atzīmi uzskata par nederīgu, ja atsavinātājs līdz procedūras pabeigšanai iesniedz iesniegumu CSDD nodaļā citas reģistrācijas darbības veikšanai.

Ja rodas juridiski šķēršļi īpašnieka maiņas pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai.

e-CSDD kuģošanas līdzekli nevar nodot īpašumā citai personai, ja:

  • kuģošanas līdzeklis ir noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas;
  • kuģošanas līdzeklis ir noņemts no uzskaites norakstīšanai;
  • kuģošanas līdzekļa īpašnieks ir nepilngadīga persona;
  • kuģošanas līdzeklis ir reģistrēts kopīpašumā vai valdījumā;
  • kuģošanas līdzeklim ir reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
  • nav nomaksāti kuģošanas līdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.