Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Ceļu satiksmē iesaistītu transportlīdzekļu reģistrācija jāveic 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas.

Ar nodošanu iegūta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu noformē e-CSDD. Šajā gadījumā nav nepieciešams noformēt īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu.

Ar nodošanu iegūta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu uzsāk transportlīdzekļa ieguvējs, bet pabeidz transportlīdzekļa atsavinātājs – pēdējais reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks. Abas personas darbību veic, izdarot elektronisku atzīmi e-CSDD. 

Noformēt ar nodošanu iegūta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu var tikai Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim.

e-CSDD pieejams tikai lietotājiem, kas autentifikācijai izmanto savu kredītiestādi Latvijā, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu!

Īpašuma tiesības uz transportlīdzekli tiek nodotas transportlīdzekļa ieguvējam ar brīdi, kad atsavinātājs apstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi.

Jāievēro!

Atsavinātājam apstiprinot transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, īpašuma tiesības uz transportlīdzekli tiek nodotas transportlīdzekļa ieguvējam. Ar šo brīdi spēku zaudē atsavinātāja noslēgtais transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) līgums. Par īpašuma tiesību maiņu elektroniski tiek noformēts apliecinājums par transportlīdzekļa īpašuma tiesību nodošanu, kurs tiek nosūtīts ieguvējam e-pastā, kā arī pieejams e-CSDD. Apliecinājuma numurs izmantojams jauna OCTA līguma noslēgšanai.

Ja transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē, 5 dienu laikā pēc īpašuma tiesību nodošanas ir jāveic transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija, ieguvējam vai ieguvēja pilnvarotai personai vēršoties jebkurā no CSDD nodaļām.

Ja pieteikta īpašnieka maiņa uzskaitē esošam transportlīdzeklim, atsavinātājam apstiprinot transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, transportlīdzeklis vienlaikus tiks noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Veicot šo darbību tiks iekasēta pakalpojuma maksa par noņemšanu no uzskaites (3,02 eiro) un nodokļu maksājumi, kas veicami, noņemot transportlīdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā.

Ja 5 dienu laikā atsavinātājs neapstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi, transportlīdzekļa īpašnieka maiņas procesu pārtrauc un ieguvēja atzīme automātiski tiek dzēsta.

Līdz brīdim, kamēr atsavinātājs nav apstiprinājis transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, ieguvējs savu izdarīto atzīmi var dzēst.

Ieguvēja izdarīto atzīmi uzskata par nederīgu, ja atsavinātājs līdz procedūras pabeigšanai iesniedz iesniegumu CSDD nodaļā citas reģistrācijas darbības veikšanai.

Ja rodas juridiski šķēršļi īpašnieka maiņas pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai.

e-CSDD transportlīdzekli nevar nodot īpašumā citai personai, ja:

  • transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites norakstīšanai;
  • transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra, jo reģistrēts ārvalstī vai sakarā ar to, ka 3 gadus nav veiktas transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana vai tehniskā apskate;
  • transportlīdzekļa reģistrācija ir pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
  • transportlīdzeklis ir nodots tirdzniecībai transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumam;
  • transportlīdzekļa īpašnieks ir nepilngadīga persona;
  • transportlīdzeklis ir reģistrēts kopīpašumā vai valdījumā;
  • transportlīdzeklim ir reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
  • nav nomaksāti transportlīdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.