Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Saldus tehniskās apskates stacijā (kravas auto līnijā) no 1.09.2021.-03.10.2021 norisināsies remontdarbi. Klientus lūgums šajā laikā izmantot tuvākās kravas auto tehniskās apskates stacijas Talsos, Grobiņā, Ventspilī vai Jelgavā.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem: ŠEIT 

Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD

Vispārēja informācija

CSDD piedāvā noformēt īpašnieka maiņu elektroniski e-CSDD vai kādai no iesaistītajām pusēm (pircējam vai pārdevējam) vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Noformēt ar nodošanu iegūta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu var tikai Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim.

Jāievēro!

Atsavinātājam apstiprinot transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, īpašuma tiesības uz transportlīdzekli tiek nodotas transportlīdzekļa ieguvējam. Ar šo brīdi spēku zaudē atsavinātāja noslēgtais transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) līgums. Par īpašuma tiesību maiņu elektroniski tiek noformēts apliecinājums par transportlīdzekļa īpašuma tiesību nodošanu, kurs tiek nosūtīts ieguvējam e-pastā, kā arī pieejams e-CSDD. Apliecinājuma numurs izmantojams jauna OCTA līguma noslēgšanai.

Ja transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē, 5 dienu laikā pēc īpašuma tiesību nodošanas ir jāveic transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija, ieguvējam vai ieguvēja pilnvarotai personai vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Ja 5 dienu laikā atsavinātājs neapstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi, transportlīdzekļa īpašnieka maiņas procesu pārtrauc un ieguvēja atzīme automātiski tiek dzēsta.

Līdz brīdim, kamēr atsavinātājs nav apstiprinājis transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, ieguvējs savu izdarīto atzīmi var dzēst.

Ja rodas juridiski šķēršļi īpašnieka maiņas pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai.

e-CSDD transportlīdzekli nevar nodot īpašumā citai personai, ja:

  • transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites norakstīšanai;
  • transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra, jo reģistrēts ārvalstī vai sakarā ar to, ka 3 gadus nav veiktas transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana vai tehniskā apskate;
  • transportlīdzekļa reģistrācija ir pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;
  • transportlīdzeklis ir nodots tirdzniecībai transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumam;
  • transportlīdzekļa īpašnieks ir nepilngadīga persona;
  • transportlīdzeklis ir reģistrēts kopīpašumā vai valdījumā;
  • transportlīdzeklim ir reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
  • nav nomaksāti transportlīdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.

Pievienotie faili