Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD

Veicamās darbības

Lai noformētu ar nodošanu iegūta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu:

 • ar nodošanu iegūta transportlīdzekļa īpašnieka maiņas noformēšanu uzsāk transportlīdzekļa ieguvējs, izdarot atzīmi par transportlīdzekļa pieņemšanu īpašumā. Atzīmi var izdarīt e-CSDD vai jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem;
 • informācija par ieguvēja izdarīto atzīmi tiek nosūtīta reģistrētajam transportlīdzekļa īpašniekam uz viņa e-CSDD norādīto elektroniskā pasta adresi;
 • pēc ieguvēja atzīmes izdarīšanas transportlīdzekļa reģistrētajam īpašniekam (atsavinātājam) 5 dienu laikā e-CSDD vai jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem jāapstiprina par transportlīdzekļa nodošana īpašumā ieguvējam. Ja reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks nepiekrīt īpašuma tiesību nodošanai ieguvējam, ieguvēja izdarīto atzīmi var atcelt;
 • ja pieteikta īpašnieka maiņa uzskaitē esošam transportlīdzeklim, atsavinātājam apstiprinot transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, transportlīdzeklis vienlaikus tiks noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Veicot šo darbību tiks iekasēta pakalpojuma maksa par noņemšanu no uzskaites (3,02 eiro) un nodokļu maksājumi, kas veicami, noņemot transportlīdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā;
 • ar brīdi, kad atsavinātājs apstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi, īpašuma tiesības uz transportlīdzekli tiek nodotas transportlīdzekļa ieguvējam;
 • ja transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē, ieguvējam 5 dienu laikā pēc īpašuma tiesību nodošanas ir jāveic transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija, vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Lai ieguvējs reģistrētu īpašnieka maiņu, jāiesniedz:

 • Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu. Ja dokumentu iesniedzējs ir pārliecinājies par transportlīdzekļa datu atbilstību, no salīdzināšanas var atteikties. Salīdzināšana ir obligāta, ja:
  • transportlīdzeklim nav identifikācijas numura vai arī tam ir vai tiks reģistrētas identifikācijas numura izmaiņas;
  • transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra;
  • reģistrē īpašnieka maiņu transportlīdzeklim, kuru tālāk citai personai atsavinājusi apdrošināšanas sabiedrība, kura, iestājoties apdrošināšanas gadījumam ieguvusi īpašuma tiesības uz transportlīdzekli, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
 • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja). Reģistrāciju var veikt transportlīdzekļa ieguvējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD");
 • juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kuģošanas līdzekļa ieguvējs ir juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja juridiskā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai tās juridiskais statuss ir noteikts ar likumu. Reģistrējot transportlīdzekli ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

e-CSDD veicamo darbību apraksts skatāms šeit:

Pievienotie faili