Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD

Veicamās darbības

Lai noformētu ar nodošanu iegūta kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu:

  • ar nodošanu iegūta kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas noformēšanu uzsāk kuģošanas līdzekļa ieguvējs, izdarot atzīmi par kuģošanas līdzekļa pieņemšanu īpašumā. Atzīmi var izdarīt e-CSDD vai jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem;
  • informācija par ieguvēja izdarīto atzīmi tiek nosūtīta reģistrētajam kuģošanas līdzekļa īpašniekam uz viņa e-CSDD norādīto elektroniskā pasta adresi;
  • pēc ieguvēja atzīmes izdarīšanas kuģošanas līdzekļa reģistrētajam īpašniekam (atsavinātājam) 5 dienu laikā e-CSDD vai jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem jāapstiprina par kuģošanas līdzekļa nodošana īpašumā ieguvējam. Ja reģistrētais kuģošanas līdzekļa īpašnieks nepiekrīt īpašuma tiesību nodošanai ieguvējam, ieguvēja izdarīto atzīmi var atcelt;
  • ja pieteikta īpašnieka maiņa uzskaitē esošam kuģošanas līdzeklim, atsavinātājam apstiprinot kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā, kuģošanas līdzeklis vienlaikus tiks noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Veicot šo darbību tiks iekasēta pakalpojuma maksa par noņemšanu no uzskaites (3,02 eiro);
  • ar brīdi, kad atsavinātājs apstiprina ieguvēja izdarīto atzīmi, īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli tiek nodotas kuģošanas līdzekļa ieguvējam;
  • kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija ieguvējam jāveic 5 dienu laikā pēc īpašuma tiesību nodošanas, vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

 Lai ieguvējs reģistrētu īpašnieka maiņu, jāiesniedz:

  • kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība;
  • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja). Reģistrāciju var veikt kuģošanas līdzekļa ieguvējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD").
  • juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja kuģošanas līdzekļa ieguvējs ir juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja juridiskā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai tās juridiskais statuss ir noteikts ar likumu. Reģistrējot kuģošanas līdzekli ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu.

E-CSDD veicamo darbību apraksts skatāms šeit:

Pievienotie faili