Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Klātienē CSDD KAC noformēta īpašnieka maiņa

Klātienē CSDD KAC īpašnieka maiņu noformē, veicot īpašnieka maiņas reģistrāciju pārdevēja (atsavinātāja) un pircēja (ieguvēja) vai viņu pilnvarotu personu klātbūtnē (sīkāk “Personas, kas var veikt reģistrāciju”).

Transportlīdzekļa pārdevējs var arī pilnvarot pircēju reģistrēt īpašnieka maiņu. Pilnvarojuma atzīmi atsavinātājs var noformēt e-CSDD vai jebkurā CSDD KAC (sīkāk “Pilnvaras noformēšana e-CSDD vai klātienē”).

Svarīgi! Pilnvarojuma gadījumā īpašuma tiesību maiņa tiek fiksēta, kad pircējs CSDD KAC reģistrē īpašnieka maiņu un saņem jaunu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim atbildība par transportlīdzekli ir tā atsavinātājam (pēdējam reģistrētajam transportlīdzekļa īpašniekam)!

Ja īpašnieka maiņu veic uzskaitē esošam transportlīdzeklim, vienlaikus ar īpašnieka maiņu tiek veikta noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā (sīkāk "Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā CSDD KAC"). 

Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu CSDD KAC nevar noformēt, ja:

  • tas nodots tirdzniecībai;
  • tas reģistrēts valdījumā;
  • tam reģistrēts liegums;
  • nav nomaksāti transportlīdzeklim, pārdevējam vai pircējam piemēroti sodi.

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic šādā kārtībā:

  • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja tas ir iegūts no apdrošināšanas sabiedrības, ir izslēgts no reģistra vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts VIN (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
  • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
  • uzrāda dokumentu iesniedzēju personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
  • ja pircējs ir juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Maksājumi

CSDD pakalpojumi Cena EUR 
Īpašnieka maiņas noformēšana, reģistrācija CSDD un reģistrācijas apliecība 25,23

Noņemšana no uzskaites, ja tā nav veikta

3,02

Agregātu numuru salīdzināšana, ja to veic CSDD KAC (sīkāk par pakalpojumu šeit)

4,90
Par katra nodokļa iekasēšanu CSDD KAC kasē 1,20 
 

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.