Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Izpirkums no līzinga

Ja transportlīdzeklis reģistrēts kādai no zemāk minētajiem uzņēmumiem (līzinga kompānijām) un izpirkts, līzinga kompānija par šo faktu izdara atbilstošu atzīmi Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic, pamatojoties uz reģistrā izdarīto atzīmi un īpašuma tiesību maiņu apliecinošs dokuments CSDD nav jāiesniedz.

Ja paredzēts piedalīties satiksmē, 5 dienu laikā pēc līzinga atzīmes izdarīšanas ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija e-CSDD vai CSDD KAC.

Reģistrācija e-CSDD

Iesniegumu īpašnieka maiņas reģistrācijai un reģistrācijas apliecības saņemšanai pa pastu vai jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā var noformēt e-CSDD. Šo darbību var veikt ieguvējs (pilngadīgas fiziskas un juridiskas personas).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Noformējot iesniegumu jānorāda sev vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu.

Dokumentu iespējams saņemt:

 • jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Dokumentu saņemt var jebkura pilngadīga persona, uzrādot pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu un savu personu apliecinošu dokumentu;
 • pa pastu uz norādīto adresi Latvijā. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Ja reģistrāciju noformē e-CSDD, iepriekš izsniegto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pircējs var iznīcināt pats vai nodot CSDD.

Šo pakalpojumu var izmantot, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • ieguvējs ir viena no minētajām personām:
  • pilngadīga fiziska persona, ja CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu un personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā;
  • Latvijā reģistrēts uzņēmums, ja tā statuss pieļauj transportlīdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta);
 • transportlīdzeklim nav piešķirts speciālas nozīmes valsts reģistrācijas numurs (piešķirtas diplomātiskās, izmēģinājuma, taksometra vai LA numura zīmes);
 • pēc pēdējās reģistrācijas darbības transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas vai nav veikta pārbūve;
 • transportlīdzeklis nav izslēgts no reģistra, jo reģistrēts ārvalstī vai sakarā ar to, ka 3 gadus nav veikta transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana vai tehniskā apskate, un tā reģistrācija nav pārtraukta uz laiku;
 • transportlīdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti transportlīdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi;
 • transportlīdzeklis nav nodots tirdzniecībai.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajā failā.

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic pircējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju”) šādā kārtībā:

 • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja tas ir izslēgts no reģistra vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts VIN (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Maksājumi

CSDD pakalpojumi Cena EUR
Īpašnieka maiņas reģistrācija un reģistrācijas apliecība 12,28
Noņemšana no uzskaites, ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites 3,02
Atzīmes izdarīšana par īpašuma tiesību pāreju trešajai personai, ja ieguvējs nav apdrošināšanas kompānija vai tirdzniecības uzņēmums un iepriekš nav reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs. 8,60
Agregātu numuru salīdzināšana, ja to veic CSDD KAC (sīkāk par pakalpojumu šeit) 4,90
Katra nodokļa iekasēšana, veicot nodokļa maksājumu CSDD kasē 1,20
Katra nodokļa iekasēšana, veicot nodokļa maksājumu e.csdd.lv 1,02
Dokumenta nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā 1,98
 

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.

Kompānijas, kuras izdara atzīmi par īpašnieka maiņu transportlīdzekļu reģistrā:

AIZDEVUMS.LV, SIA
ALD AUTOMOTIVE, SIA
CITADELE LĪZINGS UN FAKTORINGS, SIA
CITADELE LEASING SIA
DELFINGROOUP AS
E-KREDĪTS, AS 
E LATS SIA
FINTO CAPITAL, SIA
FRESH FINANCE, AS
KB LĪZINGS, SIA
LATVENERGO, AS
LKB LĪZINGS, SIA
MOGO, AS
LUMINOR LĪZINGS, SIA
LUMINOR LĪZINGS LATVIJA, SIA
MC FINANCE, AS
AS NORD LĪZINGS
NORD LĪZINGS LP
NORDIC FINANCE SIA
OP FINANCE, SIA
PRIMERO FINANCE, AS
PRIVATBANK, AS
SCANIA FINANS AKTIEBOLAG LATVIJAS FILIĀLE
SEB LĪZINGS, SIA
SOTERO LV, SIA
SWEDBANK LĪZINGS, SIA
VITA CREDIT, SIA
VFS Latvia, SIA

Ja transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks nav kāda no minētajām personām, īpašuma tiesību maiņu noformē kādā no citiem īpašnieka maiņas veidiem (sīkāk "Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD").

Pievienotie faili