Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Iegāde tirdzniecības uzņēmumā

Ja transportlīdzeklis iegādāts tirdzniecības uzņēmumā (CSDD reģistrēto transportlīdzekļu tirdzniecības vietu saraksts pieejams šeit), tirdzniecības uzņēmums noformē īpašumtiesību apliecību Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, ko izdrukā un izsniedz pircējam. Sīkāk par transportlīdzekļa pārdošanas kārtību tirdzniecības uzņēmumā (skatīt sadaļu "Transportlīdzekļa pārdošanas nosacījumi").

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic, pamatojoties uz reģistrā izdarīto atzīmi un īpašuma tiesību maiņu apliecinošs dokuments CSDD nav jāiesniedz.

Ja paredzēts piedalīties satiksmē, pircējam 5 dienu laikā pēc īpašumtiesību apliecības noformēšanas ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija e-CSDD vai CSDD KAC.


Reģistrācija e-CSDD

Iesniegumu īpašnieka maiņas reģistrācijai un reģistrācijas apliecības saņemšanai pa pastu vai jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā var noformēt elektroniski E-CSDD. Šo darbību var veikt ieguvējs (pilngadīga fiziska persona un juridiskās personas pārstāvis no juridiskas personas e-CSDD konta).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Noformējot iesniegumu jānorāda sev vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu:

 • saņemt dokumentu jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Reģistrācijas apliecību CSDD klientu apkalpošanas centrā var saņemt transportlīdzekļa īpašnieks, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai jebkura pilngadīga persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un transportlīdzekļa pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu;
 • saņemt dokumentu pa pastu uz norādīto adresi Latvijā. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Iepriekš izsniegto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pircējs var iznīcināt pats vai nodot CSDD.

Šo pakalpojumu var izmantot, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • pircējs ir viena no minētajām personām:
  • pilngadīga fiziska persona, ja CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu un personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā;
  • LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums, ja tā statuss pieļauj transportlīdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta);
 • transportlīdzeklim ir derīga izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu, ja reģistrācijas brīdī transporlīdzeklim nav derīga tehniskā apskate vai pagaidu atļauja piedalīties ar transporlīdzekli ceļu satiksmē (skatīt sadaļu "Agregātu numuru salīdzināšana");
 • transportlīdzeklim nav piešķirts speciālas nozīmes valsts reģistrācijas numurs (piešķirtas diplomātiskās, izmēģinājuma, taksometra vai LA numura zīmes);
 • transportlīdzeklis nav izslēgts no reģistra, jo reģistrēts ārvalstī vai sakarā ar to, ka 3 gadus nav veikta transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana vai tehniskā apskate;
 • transportlīdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti transportlīdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajā failā.

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic pircējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kas var veikt reģistrāciju") šādā kārtībā:

 • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja reģistrācijas brīdī transporlīdzeklim nav derīga tehniskā apskate vai pagaidu atļauja piedalīties ar transporlīdzekli ceļu satiksmē (skatīt sadaļu "Agregātu numuru salīdzināšana");
 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • ārvalsts juridiska persona, uzrāda ārvalsts juridiskās personas statusu un pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus. Dokumentiem nepieciešams notariāls apliecinājums, kas izdarīts ne senāk kā pirms gada (izņemot, ja par ārvalsts juridisko personu CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Maksājumi

 

CSDD pakalpojumi

Cena EUR

Noņemšana no uzskaites, ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites

3,02

Reģistrācija un reģistrācijas apliecība

12,28

   

Agregātu numuru salīdzināšana, ja to veic CSDD KAC (sīkāk par pakalpojumu šeit)

4,90

Dokumenta nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā

1,98

Par katra nodokļa iekasēšanu e-CSDD

1,02

Katra nodokļa iekasēšana, veicot nodokļa maksājumu CSDD kasē

1,20

 

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.

Pievienotie faili