Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Elektroniski e-CSDD noformēta īpašnieka maiņa

Īpašnieka maiņu elektroniski noformē šādi:

 • pircējs e-CSDD izdara pieteikuma atzīmi;
 • pārdevējs e-CSDD šo pieteikuma atzīmi 5 dienu laikā apstiprina;
 • pircējs reģistrē īpašnieka maiņu e-CSDD vai CSDD KAC.

Īpašuma tiesības pāriet pircējam brīdī, kad pārdevējs apstiprina pircēja pieteikuma atzīmi. Ar šo brīdi spēku zaudē pārdevēja noslēgtais OCTA līgums.

Informācija par pircēja un pārdevēja izdarītajām atzīmēm pieejama šo personu e-CSDD kontā tiek nosūtīta e-pastā. Pircējs saņem arī elektronisku īpašnieka maiņas apliecinājumu. Šī apliecinājuma numurs  izmantojams, piemēram, jauna OCTA līguma noslēgšanai (reģistrācijas apliecības vietā) pirms īpašnieka maiņas reģistrācijas CSDD KAC.

Ja īpašnieka maiņu veic uzskaitē esošam transportlīdzeklim, pārdevējam apstiprinot īpašnieka maiņu tiek veikta noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā (sīkāk "Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā e-CSDD").

Pircējs saņem arī elektronisku īpašnieka maiņas apliecinājumu. Ja jauns OCTA līgums tiek slēgts pirms īpašnieka maiņas reģistrācijas, reģistrācijas dokumenta numura vietā izmanto šī apliecinājuma numuru.

Svarīgi!

 • Ja 5 dienu laikā pārdevējs neapstiprina pircēja pieteikuma atzīmi, tā tiek dzēsta.
 • Pircējs savu pieteikuma atzīmi var dzēst līdz brīdim, kamēr pārdevējs nav to apstiprinājis.
 • Ja paredzēts piedalīties satiksmē, pircējam 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas apstiprināšanas ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija e-CSDD vai CSDD KAC. Ja reģistrāciju veic e-CSDD, CSDD pircējam nosūta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pa pastu uz pircēja norādītu adresi Latvijā.

Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu e-CSDD nevar noformēt, ja:

 • tas norakstīts vai izslēgts no reģistra;
 • tā reģistrācija ir pārtraukta uz laiku;
 • tas nodots tirdzniecībai
 • tas reģistrēts kopīpašumā vai valdījumā;
 • tam reģistrēts liegums (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • nav nomaksāti transportlīdzeklim, pārdevējam vai pircējam piemēroti sodi.

Jaunums!

Reģistrācija e-CSDD

E-CSDD var noformēt iesniegumu īpašnieka maiņas reģistrācijai un reģistrācijas apliecības saņemšanai pa pastu. Šo darbību var veikt pircējs -transportlīdzekļa ieguvējs (gan fiziskas, gan juridiskas personas).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Noformējot iesniegumu jānorāda adrese Latvijā, uz kuru nosūtāma reģistrācijas apliecība. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Iepriekš izsniegto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pircējs var iznīcināt pats vai nodot CSDD.

Šo pakalpojumu var izmantot, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu;
 • transportlīdzekļa ieguvējs ir uzņēmums, kura statuss pieļauj transportlīdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta).
 • transportlīdzeklim nav piešķirts speciālas nozīmes valsts reģistrācijas numurs (piešķirtas diplomātiskās, izmēģinājuma, taksometra vai LA numura zīmes);
 • transportlīdzeklis nav pārbūvēts par sporta transportlīdzekli (reģistrācijas apliecības sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “SPORTA”);
 • transportlīdzekli nav aizliegts ekspluatēt, nav veikta aizliegta pārbūve (reģistrācijas apliecības sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “Aizliegts ekspluatēt, veikta aizliegta pārbūve”);
 • pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites atsavināšanai, transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas vai nav veikta pārbūve;
 • transportlīdzeklis nav izslēgts no reģistra, jo reģistrēts ārvalstī vai sakarā ar to, ka 3 gadus nav veikta transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana vai tehniskā apskate;
 • transportlīdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti transportlīdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajos failos.

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic CSDD KAC pircējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju) šādā kārtībā:

 • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja tas ir iegūts no apdrošināšanas sabiedrības vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts VIN (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Maksājumi

CSDD pakalpojumi Cena EUR
Īpašnieka maiņas noformēšana, reģistrācija un reģistrācijas apliecība (maksājumu veic ieguvējs) 25,23
Noņemšana no uzskaites, ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites (maksājumu veic atsavinātājs) 3,02
Par katra nodokļa iekasēšanu, veicot nodokļa maksājumu CSDD kasē 1,20
Dokumenta nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā 1,98
Par katra nodokļa iekasēšanu e-CSDD 1,02

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.

Pievienotie faili