Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Elektroniski e-CSDD noformēta īpašnieka maiņa

Īpašnieka maiņu elektroniski noformē šādi:

 • pircējs e-CSDD izdara pieteikuma atzīmi;
 • pārdevējs e-CSDD šo pieteikuma atzīmi 5 dienu laikā apstiprina;
 • pircējs CSDD KAC reģistrē īpašnieka maiņu.

 

Īpašuma tiesības pāriet pircējam brīdī, kad pārdevējs apstiprina pircēja pieteikuma atzīmi. Ar šo brīdi spēku zaudē pārdevēja noslēgtais OCTA līgums.

Informācija par pircēja un pārdevēja izdarītājām atzīmēm pieejama šo personu e-CSDD kontā un norādītajā e-pastā. Pircējs saņem arī elektronisku īpašnieka maiņas apliecinājumu. Šī apliecinājuma numurs  izmantojams, piemēram, jauna OCTA līguma noslēgšanai (reģistrācijas apliecības vietā) pirms īpašnieka maiņas reģistrācijas CSDD KAC.

Ja īpašnieka maiņu veic uzskaitē esošam transportlīdzeklim, pārdevējam apstiprinot īpašnieka maiņu tiek veikta noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā (sīkāk "Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā e-CSDD").

Pircējs un pārdevējs savas atzīmes var izdarīt arī klātienē CSDD KAC. Ja abas puses vienlaikus ir CSDD KAC, uzreiz tiek reģistrēta īpašnieka maiņa, neveicot papildus atzīmes (sīkāk "Klātienē CSDD KAC noformēta īpašnieka maiņa").

Svarīgi!
Ja 5 dienu laikā pārdevējs neapstiprina pircēja pieteikuma atzīmi, tā tiek dzēsta.
Pircējs savu pieteikuma atzīmi var dzēst līdz brīdim, kamēr pārdevējs nav to apstiprinājis.
Ja paredzēts piedalīties satiksmē, pircējam 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas apstiprināšanas ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija CSDD KAC.

Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu e-CSDD nevar noformēt, ja:

 • tas norakstīts vai izslēgts no reģistra;
 • tā reģistrācija ir pārtraukta uz laiku;
 • tas nodots tirdzniecībai
 • tas reģistrēts kopīpašumā vai valdījumā;
 • tam reģistrēts liegums (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • nav nomaksāti transportlīdzeklim, pārdevējam vai pircējam piemēroti sodi.

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic CSDD KAC pircējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju) šādā kārtībā:

 • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja tas ir iegūts no apdrošināšanas sabiedrības vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts VIN (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Maksājumi

CSDD pakalpojumi Cena EUR
Īpašnieka maiņas noformēšana, reģistrācija un reģistrācijas apliecība (maksājumu veic ieguvējs) 25,23
Noņemšana no uzskaites, ja transportlīdzeklis nav noņemts no uzskaites (maksājumu veic atsavinātājs) 3,02
Par katra nodokļa iekasēšanu, veicot nodokļa maksājumu CSDD kasē 1,20
Par katra nodokļa iekasēšanu e-CSDD 1,02

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.

Pievienotie faili