Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Saglabāta numura piešķiršanas nosacījumi, ja numurs nomainīts līdz 31.12.2018.

Līdz 31.12.2018. nomainītu valsts reģistrācijas numuru transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) var saglabāt reģistrācijai citam savā īpašumā (turējumā, valdījumā) esošam transportlīdzeklim šādos gadījumos:

  • gada laikā no numura maiņas uz citu numuru (piemēram, ja numurs nomainīts 15.01.2018., nomainīto numuru kā saglabātu var reģistrēt līdz 15.01.2019., šo datumu ieskaitot);
  • gada laikā pēc transportlīdzekļa norakstīšanas, ja pirms vai pēc transportlīdzekļa norakstīšanas numura zīmes tiek nodotas CSDD KAC (piemēram, ja transportlīdzeklis norakstīts 15.01.2018., transportlīdzeklim reģistrēto numuru kā saglabātu var reģistrēt līdz 15.01.2019., šo datumu ieskaitot).

Informāciju par saglabāta numura gada termiņu var saņemt ar e-pasta starpniecību (e-pasts: palidziba@csdd.gov.lv) vai jebkurā CSDD KAC.

Saglabātu numuru piešķir, ja:

  • reģistrācijas numuru reģistrē personai, kura numura maiņas vai attiecīgi transportlīdzekļa norakstīšanas brīdī ir bijusi transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai turētājs;
  • reģistrācijas numurs piešķiršanas brīdī nav reģistrēts citam transportlīdzeklim;
  • reģistrācijas numurs nav uzskaitē kā meklējams, t.i., neatrodas policijas meklēšanā un nav reģistrēts kā nozaudēts vai zagts;
  • nomainītās numura zīmes nodotas CSDD. Nodotās numura zīmes neuzglabā, tās izgatavo no jauna. Numura zīmes no jauna nav jāizgatavo, ja numuru reģistrē atkārtoti tajā pašā dienā, nodotās numura zīmes nav bojātas un atbilst valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru zīmes" (ar Eiropas Savienības simboliku);
  • reģistrācijas numurs nav nomainīts senāk kā pirms gada. Šis nosacījums neattiecas uz individuālā pasūtījuma numuriem;
  • reģistrācijas numurs ir pēdējais nomainītais. Šis nosacījums neattiecas uz individuālā pasūtījuma numuriem.
  • piešķiramais numurs atbilst transportlīdzeklim uzstādāmajam numura zīmju aprakstam (sīkāk “Numura zīmju apraksts”). Ja minētais nosacījums izpildās, viena veida transportlīdzeklim iepriekš piešķirtu vispārējas nozīmes numuru kā saglabātu var reģistrēt arī cita veida transportlīdzeklim.

Saglabātu individuālo numuru citas personas (numura saņēmēja) piederošam transportlīdzeklim reģistrē, ja persona (numura turētājs), kuras transportlīdzeklim šis numurs ir bijis reģistrēts iepriekš, numura nodošanas faktu CSDD darbinieka, kas veic reģistrāciju, un numura saņēmēja klātbūtnē apliecina ar savu parakstu numura saņēmēja reģistrācijas iesniegumā.

Jāievēro! 
Piešķirtā valsts reģistrācijas numura tālāka realizācija ir aizliegta.
Valsts reģistrācijas numuru ar viena vai divu ciparu kombinācijām vienas personas īpašumā (turējumā) esošam katram transportlīdzeklim var reģistrēt ne biežāk kā reizi gadā.