Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Iespēja rezervēt valsts reģistrācijas numuru citam transportlīdzeklim

Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) var transportlīdzeklim piešķirtu valsts reģistrācijas numuru rezervēt reģistrācijai citam savam vai citas personas transportlīdzeklim. Rezervējot numuru citai personai, jānorāda šīs personas datus: fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu, juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Rezervēt numuru var:

  • nomainot rezervējamo numuru uz citu (Transportlīdzekļa numura maiņa). Reģistrēt citam transportlīdzeklim šādu numuru var viena gada laikā pēc numura nomaiņas, bet individuālā pasūtījuma numura zīmēm – bez termiņa ierobežojuma;
  • ja tas piešķirts norakstītam transportlīdzeklim (t.sk. apstrādes uzņēmumam nodotam) tā norakstīšanas brīdī. Rezervēt un reģistrēt citam transportlīdzeklim šādu numuru var viena gada laikā pēc transportlīdzekļa norakstīšanas.

Rezervēt numuru var jebkurā  jebkurā CSDD KAC, ja rezervējamā numura zīmes ir nodotas CSDD.

Rezervācijas termiņu pagarināt nav atļauts.

Informāciju par numura rezervācijas termiņu persona, kurai tas ir rezervēts, var saņemt e-CSDD, atverot sadalu “Informācija par transportlīdzekli / Rezervētie numuri” vai jebkurā jebkurā CSDD KAC.

Jāievēro! 

  • Piešķirtā valsts reģistrācijas numura tālāka realizācija ir aizliegta.

Kas var rezervēt numuru

Ja numuru rezervē personai, kas numura maiņas vai attiecīgi norakstīšanas brīdī ir transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, rezervāciju var veikt jebkura pilngadīga persona.

Ja numuru rezervē personai, kas numura maiņas vai attiecīgi norakstīšanas brīdī nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, rezervāciju var veikt transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai viņa pilnvarota persona .

Pilnvarojuma gadījumā derīgas šādas pilnvaras:

Persona, kas rezervē numuru, uzrāda savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti.

Rezervācijā norādītās personas maiņa

Ja numurs rezervēts personai, kas numura maiņas vai attiecīgi norakstīšanas brīdī bija transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs), vienu reizi gada laikā iespējams mainīt personu, kam numurs tiek rezervēts.

Rezervācijas atzīmē norādītās personas maiņu var veikt jebkurā CSDD KAC.

Darbību var veikt persona, kurai numurs rezervēts, vai šīs personas pilnvarota persona, uzrādot savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti.

Pilnvarojuma gadījumā derīgas šādas pilnvaras:

Veicot rezervācijas atzīmē norādītās personas maiņu, ir jānorāda rezervācijas atzīmē norādāmās personas datus: fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu, juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Maksājumi

CSDD pakalpojumi

Cena EUR

Par numura rezervāciju *

14,08

ar rezervācijā norādītās personas maiņu

14,08

* Maksa nav jāveic, ja rezervējamo numuru reģistrē numura nomaiņas dienā tās personas īpašumā vai turējumā esošam citam transportlīdzeklim, kurai šis numurs bija reģistrēts pirms numura nomaiņas, un nomainītās numura zīmes ir ar Eiropas Savienības simboliku un numura zīmes tips atbilst transportlīdzekļa konstrukcijai.