Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Transportlīdzekļa īpašnieks var pasūtīt individuālu valsts reģistrācijas numuru ar valsts standartam atbilstošu simbolu kombināciju. Šādā gadījumā transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz atbilstošas numura zīmes. Šādas numura zīmes transportlīdzeklim piešķir tikai tad, ja pieprasītā numura zīmju simbolu kombinācija nav iepriekš piešķirta citam transportlīdzeklim.

Lai pasūtītu individuāla pasūtījuma numuru, transportlīdzekļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāvēršas jebkurā CSDD nodaļā, kur jāiesniedz iesniegums par numura piešķiršanu. Iesniegumu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā izskata CSDD izveidota komisija pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas no CSDD nodaļas, kas pieņem lēmumu par numura piešķiršanu vai atteikšanu. Par lēmumu CSDD informē personu telefoniski.

Ja pieņemts lēmums atļaut piešķirt konkrēto individuālā pasūtījuma numuru, numura zīmes pēc samaksas veikšanas tiek izgatavotas šādos termiņos:

  • laika posmā, kamēr tiek formēti dokumenti transportlīdzekļa reģistrācijai, ja numura zīmes tiek pasūtītas CSDD Rīgas nodaļā;
  • 30 dienu laikā pēc samaksas par numura zīmju pasūtīšanu veikšanas, ja numura zīmes tiek pasūtītas citā CSDD nodaļā.