Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Iespēja izvēlēties valsts reģistrācijas numuru

Vispārēja informācija

Reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot tā valsts reģistrācijas numura (turpmāk – numurs) maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, tā īpašnieks, turētājs vai valdītājs var izvēlēties transportlīdzeklim reģistrējamo numuru.

Par izvēles valsts reģistrācijas numuru tiek uzskatīts numurs, kuru transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) izvēlas tā numura vietā, kuru noteiktā vispārējā rindas kārtībā piešķir dators.

Numuru izvēlēties un pasūtīt var:

 • elektroniski e.csdd no nākamās piešķiramās vispārējās izmantošanas numuru sērijas;

Šobrīd e.csdd pieejami numuri no sērijas NC. Nākošā pieejamā izvēle e.csdd tiks piedāvāta, kad CSDD klientu apkalpošanas centros tiks uzsākta atlikušo NC sērijas numuru izsniegšana. Informācija par precīzu laiku būs pieejama CSDD mājas lapā un e.csdd nedēļu pirms nākošās sērijas numuri tiks piedāvāti e.csdd.

 • CSDD klientu apkalpošanas centrā, kur var izvēlēties:
  • numuru no jebkurā CSDD klientu centrā esošajiem brīvajiem numuriem;
  • iepriekš reģistrētu un nomainītu numuru, ja CSDD ir tiesības to piešķirt citam transportlīdzeklim (iepriekš izsniegtās numura zīmes ir nodotas CSDD un pagājis vairāk kā viens gads no numura nomaiņas).

Izvēlētu un pasūtītu numuru var reģistrēt tikai pieteicēja īpašumā, turējumā vai valdījumā esošam pasūtījumā norādītam transportlīdzeklim.

Pasūtot izvēles numuru, jānorāda CSDD klientu apkalpošanas centrs, kurā tiks veikta izvēlētā numura reģistrācija.

Izvēlētais un pasūtītais numurs jāreģistrē, ievērojot šādus nosacījumus:

 • izvēlētais un pasūtītais numurs jāreģistrē pasūtījumā norādītajam transportlīdzeklim un personai 10 dienu laikā pēc numura pasūtīšanas (neskaitot pasūtīšanas dienu);
 • pasūtot izvēles numuru, veicama maksa par numura zīmju izgatavošanu automobiļiem, autobusiem – 27,87 eiro, bet motocikliem, kvadricikliem, tricikliem, mopēdiem, piekabēm un puspiekabēm – 14,77 eiro.

Svarīgi!

 • Maksājums veicams 2 stundu laikā. Šajā laika posmā izvēlētais numurs tiek rezervēts pasūtītājam. Ja minētajā laikā maksājums netiek veikts, pasūtījums tiek atcelts kā neapmaksāts un numurs tiek atgriezts pieejamo numuru sarakstā.
 • Ja numurs netiek reģistrēts noteiktajā termiņā numura pasūtījumā norādītajam transportlīdzeklim, maksājums, kas veikts pasūtot numuru, netiek atgriezts.
 • Numuru ar vienu vai diviem cipariem, vienādu ciparu simbolu kombināciju un tādu ciparu kombināciju, kuras pirmais cipars ir jebkurš cipars un visi atlikušie cipari ir “0”(nulle), var izvēlēties, pasūtīt un reģistrēt ne biežāk kā reizi gadā katram vienas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā esošam transportlīdzeklim.

Izvēlētā un pasūtītā numura reģistrāciju veic klātienē norādītajā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Veicot numura reģistrāciju transportlīdzeklim, būs jāveic maksa par numura izvēli 150,00 eiro apmērā, bet piekabei, puspiekabei un mopēdam – 31,63 eiro, kā arī veicami maksājumi par reģistrāciju un reģistrācijas apliecību (maksājuma apmērs atkarīgs no veicamās darbības).

Ja numurs netiek izvēlēts transportlīdzekļa reģistrācijas brīdī un kā numura reģistrācijas vieta tiek norādīts CSDD klientu apkalpošanas centrs, kurā uz pasūtījuma brīdi numura zīmes neatrodas, izvēlētā numura zīmes varēs saņemt un reģistrēt numuru norādītajā CSDD klientu apkalpošanas centrā šādā termiņā:

 • CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā – 2 darba stundu laikā pēc iesnieguma par transportlīdzekļa reģistrāciju saņemšanas;
 • pārējos CSDD klientu apkalpošanas centros - ceturtās darba dienas laikā pēc Numura izvēles apstiprināšanas (neskaitot izvēles dienu).

Pēc izvēles numura pasūtīšanas un noteiktā maksājuma veikšanas izvēlētā numura zīmju saņemšanas un reģistrācijas vietu mainīt nav iespējams.

Vienlaikus vienam transportlīdzeklim var pasūtīt tikai vienu izvēles numuru.

Ar CSDD klientu apkalpošanas centros pieejamo numuru sarakstu iespējams iepazīties, ierodoties CSDD klientu apkalpošanas centrā. Elektroniski vai pa tālruni informāciju par CSDD klientu apkalpošanas centros pieejamajiem numuriem nesniedz.

Papildus par numura izvēli e.csdd

Pakalpojumu var izmantot, autorizējoties e.csdd pakalpojumu saņemšanai ar “Vienoto pieteikšanos” (sīkāk veicamo darbību apraksts skatāms zemāk pievienotajā failā).

Izvēlēto numuru var reģistrēt tikai pieteicēja (personas, no kuras e.csdd konta veikts pasūtījums) īpašumā, turējumā vai valdījumā esošam pieteikumā norādītam transportlīdzeklim.

Pakalpojums e.csdd pieejams tikai transportlīdzekļiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 • transportlīdzeklis ir Latvijā reģistrēts, vai arī Latvijā nereģistrēts, bet uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu "Agregātu numuru salīdzināšana");
 • transportlīdzeklim paredzēts uzstādīt vispārējās nozīmes numura zīmes (nav piešķirtas taksometram, bezceļu transportlīdzeklim, diplomātiskās personām, Latvijas armijai, vai elektro transportlīdzeklim paredzētas numura zīmes);
 • Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim ir 17 zīmju izgatavotāja piešķirts identifikācijas numurs (VIN);
 • transportlīdzeklim noteiktais uzstādāmo numura zīmju tips (skatīt sadaļu "Numura zīmju tipi") atbilst normatīvajos aktos paredzētam uzstādīto numura zīmju tipam (pakalpojums nav pieejams, ja kādai no noteiktajām uzstādāmajām numura zīmēm ir noteikts E tips);
 • transportlīdzeklis nav izsludināts meklēšanā;
 • transportlīdzeklis nav norakstīts, izslēgts no reģistra, jo eksportēts, vai noņemts izvešanai no LR.

Pakalpojums nav pieejams izvēles numura pieteikumam piekabēm, puspiekabēm un mopēdiem.

Pievienotie faili