Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Iespēja izvēlēties valsts reģistrācijas numuru

Vispārēja informācija

Reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no CSDD nodaļu rīcībā esošajām numura zīmēm, kas atbilst transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā noteiktajam numura zīmes tipam (skatīt sadaļu "Numura zīmju tipi").

Par izvēles valsts reģistrācijas numuru tiek uzskatīts valsts reģistrācijas numurs, kuru transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) izvēlas tā numura vietā, kuru noteiktā vispārējā rindas kārtībā piešķir dators. Izvēlēties iespējams tikai no tiem valsts reģistrācijas numuriem, kuri izvēles veikšanas brīdī atrodas kādā no CSDD nodaļām. Reģistrācija jāveic tajā CSDD nodaļā, kurā atrodas izvēlētais numurs. 

Ja izvēlētā numura zīme atrodas citā CSDD nodaļā vai to nav iespējams reģistrēt uzreiz, persona izvēlēto valsts reģistrācijas numuru var rezervēt uz 5 dienām.

Rezervējot numuru, jānorāda:

  • tās personas dati, kuras īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim numurs tiks reģistrēts;
  • transportlīdzekļa dati apjomā, kas ļauj to identificēt.

Izvēles numura zīmi vai valsts reģistrācijas numuru ar viena vai divu ciparu kombinācijām vienas personas īpašumā (turējumā) esošam katram transportlīdzeklim var piešķirt ne biežāk kā reizi gadā.

Ja rezervēts numurs netiek reģistrēts 5 dienu laikā, par rezervāciju veiktā maksa netiek atgriezta.

Ar pieejamo reģistrācijas numuru sarakstu iespējams iepazīties, ierodoties CSDD nodaļā. Elektroniski vai pa tālruni informāciju par CSDD nodaļās pieejamajiem numuriem nesniedz.