Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Informācija par veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldību budžetos un saņemto valsts budžeta finansējumu

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, CSDD veic arī šādu nodokļu un soda naudu iekasēšanu valsts budžetā un to nomaksas kontroli:

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • Dabas resursu nodoklis;
 • Par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē uzliktos naudas sodus:
  • Valsts policijas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē;
  • Valsts policijas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem.
 • Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem uzliktos naudas sodus (Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē);
 • Tiesu iestāžu uzliktos sodus saistībā ar pārkāpumiem ceļu satiksmē;
 • Valsts ieņēmumu dienesta uzliktos sodus par kravu un autopārvadājumu noteikumu pārkāpumiem;
 • Valsts robežsardzes uzliktos sodus;
 • Autotransporta direkcijas (ATD) uzliktos sodus.

CSDD piedāvā klientiem samaksāt minētos nodokļus un soda naudu (ja tāda ir) valsts budžetā, saņemot CSDD pakalpojumus. Bet šis ir tikai viens no veidiem kā klienti, var veikt nodokļu vai sodu nomaksu – t.i. nodokļu un naudas sodu nomaksu klients var veikt arī patstāvīgi.

CSDD iekasētās nodokļu, nodevu un soda naudu summas (milj. EUR):

 

2014.g.

2015.g

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis

 70,25

 75,80

 79,75

 87,07

 89,99

91,26

Autoceļu lietošanas nodeva

10,14

17,34

18,33

25,23

26,96

27,96

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

 11,92

 12,68

 13,77

 14,15

 14,00

13,77

Automobiļu un motociklu nodoklis (spēkā līdz 01.01.2017)

 10,74

 10,77

 10,07

 0

 0

0

Dabas resursu nodoklis

 2,09

 2,09

 2,00

 3,09

 2,99

3,01

Valsts policijas naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē

 3,28

 3,28

 3,73

3,69 

 3,38

3,51

Ar fotoradariem fiksētie sodi

 0,19

 0,42

 1,63

 3,85

 4,64

5,3

Pārējie sodi (tiesu iestādes, pašvaldības, robežsardze, VID)

1,54

1,28

1,60

1,49

1,34

1,36

Valsts un pašvaldību budžetos ieskaitītie nodokļi, nodevas un naudas sodi

110,15

123,66

130,88

 138,57

 143,30

146,17

Veicot savu saimniecisko darbību, CSDD veic un saņem šādus maksājumus valsts un pašvaldību budžetos:

CSDD veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā (EUR):

 

2014.g.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1 664 492

1 664 321

1 837 336

2 014 486

2 051 762

2 051 338

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

3 030 669

3 142 194

3 322 624

3 670 348

4 086 517

4 122 421

Pievienotās vērtības nodoklis

3 837 287

3 411 217

4 004 720

4 240 328

4 602 212

4 459 773

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

0

365 285

200 387

28 500

9 870

4 266

Nekustamā īpašuma nodoklis

92 062

104 665

124 704

110 527

107 508

98 499

Dabas resursu nodoklis

839

801

1 000

1 043

1 232

1 278

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 655

2 692

2 814

2 798

2 746

2 690

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

28 646

30 291

29 089

28 087

31 959

31 676

Izmaksātās dividendes valstij 

0

34 372

175 808

479 840

2 397 354

2 433 645

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums (EUR):

Valsts budžeta finansējums zaudējumu kompensācijai saistībā ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu

0

0

0

0

186 887

365 248