Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Informācija par veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldību budžetos un saņemto valsts budžeta finansējumu

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, CSDD veic arī šādu nodokļu un soda naudu iekasēšanu valsts budžetā un to nomaksas kontroli:

 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • Dabas resursu nodoklis;
 • Par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē uzliktos naudas sodus:
  • Valsts policijas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē;
  • Valsts policijas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem.
 • Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem uzliktos naudas sodus (Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē);
 • Tiesu iestāžu uzliktos sodus saistībā ar pārkāpumiem ceļu satiksmē;
 • Valsts ieņēmumu dienesta uzliktos sodus par kravu un autopārvadājumu noteikumu pārkāpumiem;
 • Valsts robežsardzes uzliktos sodus;
 • Autotransporta direkcijas (ATD) uzliktos sodus.

CSDD piedāvā klientiem samaksāt minētos nodokļus un soda naudu (ja tāda ir) valsts budžetā, saņemot CSDD pakalpojumus. Bet šis ir tikai viens no veidiem kā klienti, var veikt nodokļu vai sodu nomaksu – t.i. nodokļu un naudas sodu nomaksu klients var veikt arī patstāvīgi.

CSDD iekasētās nodokļu, nodevu un soda naudu summas (milj. EUR):

 

2015.g

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

2020.g.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis

 75,80

 79,75

 87,07

 89,99

91,26

93,16 

Autoceļu lietošanas nodeva

17,34

18,33

25,23

26,96

27,96  28,42

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

 12,68

 13,77

 14,15

 14,00

13,77

14,33 

Automobiļu un motociklu nodoklis (spēkā līdz 01.01.2017)

 10,77

 10,07

 0

 0

0

0

Dabas resursu nodoklis

 2,09

 2,00

 3,09

 2,99

3,01

2,62 

Valsts policijas naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē

 3,28

 3,73

3,69 

 3,38

3,51

3,68 

Ar fotoradariem fiksētie sodi

 0,42

 1,63

 3,85

 4,64

5,3

 6,39

Pārējie sodi (tiesu iestādes, pašvaldības, robežsardze, VID)

1,28

1,60

1,49

1,34

1,36

1,40 

Valsts un pašvaldību budžetos ieskaitītie nodokļi, nodevas un naudas sodi

123,66

130,88

 138,57

 143,30

146,17

 150,00

Veicot savu saimniecisko darbību, CSDD veic un saņem šādus maksājumus valsts un pašvaldību budžetos:

CSDD veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā (EUR):

 

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

2020.g.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1 664 321

1 837 336

2 014 486

2 051 762

2 051 338

1 937 949  

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

3 142 194

3 322 624

3 670 348

4 086 517

4 122 421

 3 949 405 

Pievienotās vērtības nodoklis

3 411 217

4 004 720

4 240 328

4 597 262 

4 459 773

 4 175 950 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

365 285

200 387

28 500

9 870

4 266

 1781 

Nekustamā īpašuma nodoklis

104 665

124 704

110 527

107 538

98 499

106 107  

Dabas resursu nodoklis

801

1 000

1 043

1 232

1 278

1181  

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 692

2 814

2 798

2 746

2 690

 2576

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

30 291

29 089

28 087

31 959

31 676

 29 556 

Izmaksātās dividendes valstij 

34 372

175 808

479 840

2 397 354

2 433 645

  1 542 862

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums (EUR):

Valsts budžeta finansējums zaudējumu kompensācijai saistībā ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu

0

0

0

186 887

365 248

391 359