Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

CSDD e-pakalpojumu konta pārvaldnieka reģistrācijas nosacījumi iestādēm vai komersantiem, ja personai nav vienpersonisku pārstāvības tiesību, vai arī nav personas koda

Gadījumos, kad personai nav vienpersoniskas pārstāvības tiesības uzņēmumā, lai saņemtu pieeju e-CSDD rīkoties ar juridiskas personas transportlīdzekļiem, datiem, piešķirt lietošanas tiesības un noteikt to apjomu citiem konta lietotājiem, kā arī ar tiesībām noformēt distances pilnvarojuma atzīmes, juridiskas personas pārstāvim jāiesniedz rakstveidā noformēts uzņēmuma iesniegums e-CSDD pakalpojumu izmantošanai.

Šāda rakstisks iesniegums nepieciešams, ja persona pārstāv:

  • LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu, kurā personai ir reģistrētas tiesības pārstāvēt uzņēmumu kopīgi (kopīgas pārstāvības tiesības);
  • LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu, kurā pārstāvības tiesības ir personai, kurai nav pieejami e-CSDDpakalpojumi (nav piešķirts personas kods Latvijas Republikā vai nav iespējas reģistrēties e-CSDD);
  • juridisku personu (valsts vai pašvaldības iestāde, u.c.), kuras pārstāvības tiesības Latvijas Uzņēmumu reģistrā nereģistrē.
  • jebkuru citu juridisko personu, pamatojoties uz pilnvarojuma tiesībām.

Iesnieguma paraugs atrodams šeit

Iesniegumu ir tiesīga apliecināt persona, kurai pārstāvības tiesībās ir noteiktas statūtos, nolikumā vai citā normatīvajā aktā.

Ja personas pārstāvības tiesības uzņēmumā nav reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā, iesniegumā papildus iekļauj atsauci uz dokumentu, kas paredz tiesības to apliecināt. Kopīgas pārstāvības gadījumā iesniegumam nepieciešams visu paraksttiesīgo personu apliecinājums.

Ja iesniegums apliecināts ar e-parakstu, to nosūta elektroniski uz csdd@csdd.gov.lv. Rakstveidā parakstītu iesniegumu iesniedz CSDD nodaļā.

Saņemot rakstveida iesniegumu, CSDD to izskata un pieņem lēmumu par juridiskās personas (iestādes, uzņēmuma) datu pievienošanu pilnvarotās personas e-CSDD kontam.

Uzņēmuma maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā e-CSDD konta pārvaldības tiesības ir ieceltajam maksātnespējas administratoram vai likvidatoram. Maksātnespējas administratoriem ir jānoslēdz sadarbības līgums ar CSDD par reģistra izmantošanu.

Iesnieguma ātrākai un drošākai apstrādei, kā arī ievērojot labas pārvaldības un videi draudzīgas komercdarbības principus, CSDD aicina juridiskās personas (iestādes, uzņēmumus) iesniegumus iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu jeb e-parakstu.

Pievienotie faili