Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

CSDD e-pakalpojumu lietošanas noteikumi

Šie portāla e.csdd.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Portālu uztur un administrē VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ. Nr. 40003345734 (turpmāk tekstā – CSDD).
2. Portāls ir pieejams gan interneta vietnē e.csdd.lv, gan arī mobilajās aplikācijās.
3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. CSDD ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.
5. Reģistrētiem Portāla lietotājiem ir tiesības izmantot Portāla piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. CSDD ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
6. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
7. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek izmantoti pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
8. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepieciešamības gadījumā paskaidrojot iemeslus.
9. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkurām darbībām un informāciju, kuru tas ievieto Portālā. Lietotājam ir aizliegts izmantot jebkurus līdzekļus vai veikt darbības, kas varētu apdraudēt portālu, izmantot portālu nolūkiem, kas nav saistīti ar piedāvātiem pakalpojumiem, bez CSDD rakstiskas piekrišanas pārpublicēt informāciju, ar savām darbībām pārslogot portālu. 
10. CSDD neatbild par Portāla pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no CSDD. CSDD nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
11. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Portāla tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret CSDD un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar CSDD, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
12. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi CSDD. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti CSDD un trešajām personām.
13. Visi strīdi starp CSDD un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātums

1. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka CSDD veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ. Nr. 40003345734, juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV- 1079.
4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – e.csdd pakalpojumu piedāvāšana lietotājiem.
5. CSDD saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi, sīkfailus) un par mobilajām ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu, parametrus, tīkla operatoru, atrašanās vietu u.tml.).
6. CSDD ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus lietotājus un neizpaužot to personas datus.