Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

CSDD e-pakalpojumu lietošanas īpatnības juridiskām personām

CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus (e.csdd.lv) Latvijā reģistrētas juridiskās personas vārdā izmanto juridiskās personas pārstāvis - fiziska persona.

Juridiskās personas e.csdd.lv konta izveide

Ja amatpersonai Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas atsevišķas pārstāvības (paraksta) tiesības uzņēmumā (uzņēmumā ir vienīgā amatpersona vai var rīkoties atsevišķi) un ir piešķirts personas kods Latvijas Republikā – amatpersona reģistrējoties e.csdd.lv, patstāvīgi, bez CSDD iesaistes, var izveidot (pievienot) juridiskās personas e.csdd.lv kontu un administrēt to, piešķirot nepieciešamo e-pakalpojumu lietošanas tiesības gan sev, gan citām fiziskām personām.

Pārējos gadījumos, lai izveidotu juridiskās personas e.csdd.lv kontu, juridiskajai personai ir jāiesniedz CSDD rakstveida iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas amatpersona vai pārstāvis, kam piešķiramas juridiskās personas e.csdd.lv konta pārvaldnieka tiesības.

e.csdd.lv konta pārvaldnieka tiesības

e.csdd.lv konta pārvaldnieka tiesības nodrošina iespēju juridiskās personas amatpersonai vai pārstāvim administrēt juridiskās personas e.csdd.lv kontu:

Juridiskas personas e.csdd.lv konta pārvaldnieks sev vai citai personai var piešķirt šādas tiesības (visas vai atsevišķas pēc juridiskās personas ieskatiem):

  • autoparka pārvaldības tiesības (datu apskate, atgādinājumu saņemšanas par tehniskās apskates beigām, OCTA beigām un naudas sodiem, UVTN atbrīvojumu deklarēšana);
  • tiesības norakstīt juridiskās personas transportlīdzekļus;
  • tiesības uzlikt un noņemt īpašnieka liegumu juridiskās personas transportlīdzekļiem;
  • ekspluatācijas un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu pārvaldības un pievienošanas tiesības juridiskas personas transportlīdzekļiem;
  • tiesības veikt transportlīdzekļu noņemšanu no uzskaites, atsavināšanu un turējuma reģistrācijas darbības e.csdd;
  • tiesības saņemt pārskaitījumu atskaites;
  • tiesības saņemt paziņojumus par -par pārkāpumiem, kas fiksēti tehniskiem līdzekļiem (fotoradaru);
  • tiesības saņemt protokolu - lēmumu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.

e.csdd.lv konta pārvaldnieks vai tās norādītās juridiskās personas e.csdd.lv konta lietotāji izmantojot e-pakalpojumus, var veikt Ceļu satiksmes likuma 21.panta otrās daļas 1.punktā noteikto pilnvarojuma atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā jeb, t.s. distances pilnvarojuma atzīmi darbībām, kurām obligāti nepieciešams rakstveida pilnvarojums, tajā skaitā darbībām juridiskās personas vārdā CSDD klientu apkalpošanas centros klātienē.

Ar iesniegumu piešķirtās e.csdd.lv konta pārvaldnieka tiesības ir atceļamas, iesniedzot CSDD rakstveida atsaukumu, izņemot gadījumus, kad persona uzņēmumā kļūst par amatpersonu, kurai Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas atsevišķas pārstāvības (paraksta) tiesības uzņēmumā (uzņēmumā ir vienīgā amatpersona vai var rīkoties atsevišķi).

Pievienotie faili