Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu

Agregātu numuru salīdzināšana ir transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora apskate, lai pārliecinātos par uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī lai noteiktu trūkstošos datus.

Agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus pēc transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora apskates nekavējoties ievada reģistrā, noformējot izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu.

Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru, uzrāda:
    - personu apliecinošu dokumentu (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja);
    - transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (reģistrācijas apliecību vai izcelsmes dokumentu);
    - īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

Jāievēro!
Ja transportlīdzeklis, tā numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai tā uzkarināmais motors ievests no ārvalsts un minētos dokumentus neuzrāda, agregātu numuru salīdzināšanu neveic.

Transportlīdzekli, tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru var uzrādīt:

  • CSDD nodaļās un CSDD Rīgas nodaļas tehnisko apskašu stacijās (maksa – 4,90 eiro)*. Ja transportlīdzeklis darbināms tikai ar elektromotoru un reizi saņem elektrotransportlīdzekļiem paredzētās numura zīmes, agregātu numuru salīdzināšanu veic bez maksas;
         • izsaucot CSDD darbinieku uz transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora atrašanās vietu. Šis pakalpojums ir par noteiktu maksu, kas atkarīga no nobraukto kilometru un apskatāmo transportlīdzekļu skaita. Lai noskaidrotu izmaksas un vienotos par transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora apskates laiku, nepieciešams sazināties ar to CSDD nodaļu, kuras darbības rajonā transportlīdzeklis, tā numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors atrodas. CSDD Rīgas nodaļā izbraukumu var pieteikt pa tālruni: 67025769.

* Visu transportlīdzekļu veidu agregātu numuru salīdzināšanu var veikt arī tehniskās apskates stacijā Siguldā (darba dienās no plkst. 8:30 – 17:00). CSDD Rīgas nodaļas tehnisko apskašu stacijās Rīgā, Sēlpils ielā 6a un Maskavas ielā 448 numuru salīdzināšanu veic tikai autobusiem, kravas automobiļiem un piekabēm ar pilnu masu virs 3500 kg.

Svarīgi!
Papildus vispārējiem gadījumiem, kad pirms reģistrācijas ir jāveic agregātu numuru salīdzināšana, tas obligāti ir jādara arī šādos gadījumos:
     • tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuram transportlīdzekļu reģistrā ir vai tiks reģistrētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas vai kuram identifikācijas numura nav, izņemot gadījumu, ja veic šāda transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, pārtrauktas reģistrācijas atjaunošanu vai norakstīšanu;
      • reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja šādu transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas.
      • tāda ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa reģistrācijai, kuram nav identifikācijas numura, izņemot gadījumu, ja šādam mazizmēra kuģošanas līdzeklim atjauno reģistrācijas dokumentu zudušā vietā vai šādu mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas vai noraksta.

Ja no ārvalstīm ievestu transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē, to var nereģistrēt, taču transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā.

Transportlīdzeklis, tā numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai tā uzkarināmais motors jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai arī pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja darbiniekam radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību.

Dokumenti