Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Agregātu numuru salīdzināšana

Agregātu numuru salīdzināšana (turpmāk – numuru salīdzināšana) ir transportlīdzekļa, tā numurētā agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora apskate, lai pārliecinātos par uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī lai noteiktu trūkstošos datus.

Numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus nekavējoties ievada reģistrā, noformējot izziņu par numuru salīdzināšanu (turpmāk – Izziņa).

Pirms numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli, tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru, uzrāda:

• savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
• uzrādāmā objekta uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (reģistrācijas apliecību vai izcelsmes dokumentu);
• uzrādāmā objekta īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

Jāievēro!
Ja transportlīdzeklis, tā numurētais agregāts, kuģošanas līdzeklis vai tā uzkarināmais motors ievests no ārvalsts un augstāk minētos dokumentus neuzrāda, numuru salīdzināšanu neveic.

Papildus vispārējiem gadījumiem, kad pirms reģistrācijas ir jāveic numuru salīdzināšana, tas obligāti ir jādara arī šādos gadījumos:

• transportlīdzekļa, ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijai, kurš iegūts no apdrošināšanas sabiedrības pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās;
• tāda transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņas reģistrācijai vai noņemšanai no uzskaites atsavināšanai, kuram nav identifikācijas numura (VIN);
• reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja šādu transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas;
• tāda ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa reģistrācijai, kuram nav identifikācijas numura izņemot gadījumu, ja atjauno reģistrācijas dokumentu zudušā vietā vai noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas vai noraksta;
• pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja darbiniekam radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību.

Ja no ārvalstīm ievestu transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē, to var nereģistrēt, taču transportlīdzeklis jāuzrāda numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā.

Izziņa derīga reģistrācijai 30 dienas no tās izsniegšanas (ieskaitot izsniegšanas dienu). Minētajā termiņā Izziņa derīga arī, ja tā izmantota citai reģistrācijas darbībai, bet nav mainījušies Izziņā norādītie dati. Izziņa, kas izmantota transportlīdzekļa pieņemšanai tirdzniecības uzņēmumā, tiks pieņemta reģistrācijai 5 dienu laikā pēc tā pārdošanas, ja kopš šīs Izziņas izsniegšanas nav pagājuši 12 mēneši.

Informāciju par derīgu Izziņu (izsniegšanas datumu un derīguma termiņu) var iegūt:

• transportlīdzekļa īpašnieks e-CSDD sadaļā “Transportlīdzekļa dati”;
• jebkura persona, zvanot pa Transportlīdzekļu datu maksas tālruni 90004099 (visi Latvijas tālruņu operatori, maksa 1,38 eiro (ar PVN) minūtē).

Transportlīdzekli, tā numurēto agregātu, kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru var uzrādīt:

• CSDD Klientu apkalpošanas centrā;
• tehniskās apskates stacijā Siguldā (visu veidu transportlīdzekļus pirmdien - piektdien 08.30-16.00)
• tā atrašanās vietā (sīkāk par izbraukuma salīdzināšanu sk.zemāk).

Par izbraukumu uz transportlīdzekļa, tā numurēta agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora atrašanās vietu.

Pieteikt izbraukuma numuru salīdzināšanu un noskaidrot veicamā maksājuma apmēru par šo pakalpojumu var, sazinoties ar atrašanās vietai tuvāko CSDD klientu apkalpošanas centru. CSDD Rīgas klientu apkalpošanas centrā izbraukumu var pieteikt pa tālruni: 67025769.

Izbraukuma numuru salīdzināšanu uz transportlīdzekļa, tā numurēta agregāta, kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora atrašanās vietu veic, ja izpildās šādi nosacījumi:

• ir veikta apmaksa par nobrauktajiem kilometriem. Nobraukto km skaitu aprēķina pēc Google Maps programmas (kā sākuma punktu norāda CSDD klientu apkalpošanas centru, no kura veic izbraukumu un apmaksu aprēķina līdz transportlīdzekļa atrašanās vietai un atpakaļ pēc īsākā piedāvātā maršruta).
• Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim (izņemot, kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru) ir identifikācijas numurs;
• ir iespējams identificēt numuru salīdzināšanai uzrādītā objekta uzrādītāju pēc personu apliecinoša dokumenta;
• numuru salīdzināšanai uzrādītais objekts atrodas norādītajā adresē brīvi pieejamā vietā un veidā salīdzināšanas veikšanai;
• no ārvalsts ievestam transportlīdzeklim vai kuģošanas līdzeklim tiek uzrādīts uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments (reģistrācijas dokuments vai izcelsmes dokuments) un ārvalsts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.

Maksājumi

CSDD pakalpojums

Cena EUR

Ja numuru salīdzināšanu veic KAC vai tehniskās apskates stacijā Siguldā:

transportlīdzeklim, tā numurētam agregātam

4,90

kuģošanas līdzeklim, tā uzkarināmam motoram

3,65

transportlīdzeklim, kas pirmo reizi saņem elektro transportlīdzekļiem paredzētu numura zīmi

bez maksas

 

CSDD pakalpojums

Cena EUR

Ja numura salīdzināšanu veic izbraukumā maksa atkarīga no apskatāmo objektu skaita un nobraukto kilometru skaita*:

-        numuru salīdzināšana vienam apskatāmajam objektam (transportlīdzeklim, tā numurētajam agregātam, kuģošanas līdzeklim vai tā uzkarināmam motoram)

11,68

-        par attālumu līdz 10 kilometriem visos gadījumos

14,52

-        par katru nobraukto nākamo kilometru, ja attālums pārsniedz 10 kilometrus

1,45 / km

* Piemēri:

  • Ja izbraukuma numuru salīdzināšanā uzrādīts viens transportlīdzeklis un noteiktais attālums ir 3 km, veicams maksājums 11,68+14,52=26,20 eiro apmērā;
  • Ja izbraukuma numuru salīdzināšanā uzrādīts viens transportlīdzeklis un noteiktais attālums ir 13 km, veicams maksājums 11,68+14,52+1,45*3=30,55 eiro apmērā.

 

Maksājumu par numuru salīdzināšanu var veikt e.CSDD sadaļā “Citi maksājumi / CSDD pakalpojumu apmaksa / Agregātu numuru salīdzināšana” vai jebkurā CSDD Klientu apkalpošanas centrā.

Dokumenti