Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu

Agregātu numuru salīdzināšana ir transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskate, lai pārliecinātos par uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī lai noteiktu trūkstošos datus. Agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus pēc transportlīdzekļa apskates nekavējoties ievada reģistrā, noformējot izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu.

Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli vai numurēto agregātu, uzrāda:
    - personu apliecinošu dokumentu (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja);
    - transportlīdzekļa vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu (reģistrācijas apliecību vai izcelsmes dokumentu);
    - īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

Jāievēro!
Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts ievests no ārvalsts un minētos dokumentus neuzrāda, agregātu numuru salīdzināšanu neveic.

Transportlīdzekli var uzrādīt:

     • CSDD nodaļās un CSDD Rīgas nodaļas tehnisko apskašu stacijās (maksa – 4,90 eiro)*. Ja transportlīdzeklis darbināms tikai ar elektromotoru un reizi saņem elektrotransportlīdzekļiem paredzētās numura zīmes, agregātu numuru salīdzināšanu veic bez maksas;
     • izsaucot CSDD darbinieku uz transportlīdzekļa, kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora atrašanās vietu. Šis pakalpojums ir par noteiktu maksu, kas atkarīga no nobraukto kilometru un apskatāmo transportlīdzekļu skaita. Lai noskaidrotu izmaksas un vienotos par transportlīdzekļa, kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora apskates laiku, nepieciešams sazināties ar to CSDD nodaļu, kuras darbības rajonā transportlīdzeklis, kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors atrodas. CSDD Rīgas nodaļā izbraukumu var pieteikt pa tālruni: 67025769.

* Visu transportlīdzekļu veidu agregātu numuru salīdzināšanu var veikt arī tehniskās apskates stacijā Siguldā (darba dienās no plkst. 8:30 – 17:00). CSDD Rīgas nodaļas tehnisko apskašu stacijās Rīgā, Sēlpils ielā 6a un Maskavas ielā 448 numuru salīdzināšanu veic tikai autobusiem, kravas automobiļiem un piekabēm ar pilnu masu virs 3500 kg.

Svarīgi!
Papildus vispārējiem gadījumiem, kad pirms transportlīdzekļa reģistrācijas ir jāveic agregātu numuru salīdzināšana, tas obligāti ir jādara arī šādos gadījumos **:
     • pašbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijai, ja transportlīdzeklim noteiktā kārtībā nav piešķirts identifikācijas numurs;
     • transportlīdzekļa reģistrācijai, kuram transportlīdzekļu reģistrā ir vai tiks reģistrētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas;
     • transportlīdzekļa reģistrācijai, kuram nav identifikācijas numura; 
     • reģistrējot īpašnieka maiņu transportlīdzeklim, kuru tālāk citai personai atsavinājis:
        - apdrošināšanas sabiedrība, kura, iestājoties apdrošināšanas gadījumam ieguvusi īpašuma tiesības uz transportlīdzekli, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu;
        - komercķīlas ņēmējs, ja tiek realizēts ieķīlāts un neizpirkts transportlīdzeklis un Komercķīlu reģistrā ir izdarīts ieraksts par komercķīlas tiesības izlietošanu;
        - reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli.

   
** Minētajos gadījumos salīdzināšana nav jāveic, ja:
     • transportlīdzekļa reģistrāciju pārtrauc uz laiku;
     • atjauno uzskaitē transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku;
     • transportlīdzekli noraksta.

Ja no ārvalstīm ievestu transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē, to var nereģistrēt, taču transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā.

Transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai arī pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja darbiniekam radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību.

 

Dokumenti