Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Ārvalstīs izdots īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (kuģošanas līdzekļi)

Dokuments apliecina no ārvalsts ievesta kuģošanas līdzekļa vai tā motora īpašuma tiesības. Parasti tas ir ārvalstī sastādīts pirkuma līgums, kurā norādīts, ka persona ir ieguvusi īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli vai tā motoru.

Dokumentam jābūt atbilstošam tās valsts prasībām, kurā tas sastādīts. Dokumenta atbilstība attiecīgās valsts nosacījumiem ir dokumenta sastādītāja un iesniedzēja atbildībā.

CSDD, pieņemot dokumentus reģistrācijai, pārliecinās, vai pēc iesniegtā dokumenta var identificēt kuģošanas līdzekli vai motoru (parasti tiek norādīta marka, modelis un identifikācijas numurs), kā arī vai var identificēt atsavinātāju un ieguvēju. Tāpat arī dokumentā jābūt norādītai tā sastādīšanas vietai, datumam un norādei, ka īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli vai motoru tiek nodotas ieguvējam. Visiem datiem dokumentā jābūt apliecinātam ar atsavinātāja parakstu.

Ja dokuments nav sastādīts latviešu valodā, CSDD veic tā tulkošanu, izmantojot savus līdzekļus. Ja CSDD nav iespējams veikt dokumenta tulkošanu vai dokumentu iesniedzējs nepiekrīt CSDD veiktajam tulkojumam, papildus nepieciešams iesniegt notariāli apliecinātu dokumenta tulkojumu.

Dokumenti