Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Ārvalstī izdots īpašuma tiesības apliecinošs dokuments

Dokuments apliecina no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa īpašuma tiesības. Parasti tas ir ārvalstī sastādīts pirkuma līgums, kurā norādīts, ka persona ir ieguvusi īpašuma tiesības uz transportlīdzekli.

Dokumentam jābūt atbilstošam tās valsts prasībām, kurā tas sastādīts. Dokumenta atbilstība attiecīgās valsts nosacījumiem ir dokumenta sastādītāja un iesniedzēja atbildībā.

CSDD, pieņemot dokumentus reģistrācijai, pārliecinās, vai pēc iesniegtā dokumenta var identificēt transportlīdzekli (parasti tiek norādīta transportlīdzekļa marka, modelis un VIN), kā arī vai var identificēt atsavinātāju un ieguvēju. Tāpat arī dokumentā jābūt norādītai tā sastādīšanas vietai, datumam un norādei, ka īpašuma tiesības uz transportlīdzekli tiek nodotas ieguvējam. Visiem datiem dokumentā jābūt apliecinātam ar atsavinātāja parakstu.

Ja dokuments nav sastādīts latviešu valodā, CSDD veic tā tulkošanu, izmantojot savus līdzekļus. Ja CSDD nav iespējams veikt dokumenta tulkošanu vai dokumentu iesniedzējs nepiekrīt CSDD veiktajam tulkojumam, papildus nepieciešams iesniegt notariāli apliecinātu dokumenta tulkojumu.

Dokumenti