Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība

Kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus ADR apliecības iegūšanai pieņem CSDD klientu apkalpošanas centros.

Pirms eksāmena kārtošanas jāuzrāda pase, personas identifikācijas (ID) karte vai vadītāja apliecība un jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu.

  • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7.klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos, pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu.
  • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem.
  • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt 1.klases kravas (sprādzienbīstamas vielas), pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par 1.klases kravu pārvadāšanu.
  • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt 7.klases kravas (radioaktīvas vielas), pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par 7.klases kravu pārvadāšanu. Eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks par pamatapmācības kursu ir 45 minūtes, bet par papildapmācības kursu - 30 minūtes.

Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents jautājumos par pamatapmācības kursu ir pieļāvis ne vairāk par trim nepareizām atbildēm, bet jautājumos par papildapmācības kursu - ne vairāk par divām nepareizām atbildēm.

Ja eksāmens nav nokārtots, vēlreiz eksāmenu var kārtot ne agrāk kā nākamajā dienā.