Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Teorētiskā apmācība

Sākot apmācību autoskolā, personu reģistrē apmācāmo grupā. Nodarbībām jānotiek lekciju un diskusiju veidā saskaņā ar apmācības programmas saturu pēc noteikta grafika, noteiktā vietā. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Nodarbību laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus (to var darīt patstāvīgi). Nodarbības jāvelta attiecīgās tēmas un neskaidro, sarežģītāko jautājumu skaidrošanai.

Apmācību laikā (tikai ārpus noteiktā nodarbību laika) var būt kontroldarbi un eksāmeni, lai pasniedzējs varētu noteikt katra kursanta zināšanu līmeni un gatavību vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeniem.

Beidzoties teorētiskajai apmācībai, var būt kārtojams autoskolas beigšanas teorētiskais eksāmens, kura pieņemšanas un vērtēšanas kārtībai jābūt atspoguļotai noslēgtajā apmācības līgumā.

Par nodarbību neapmeklēšanu autoskola ir tiesīga kursantu atskaitīt no mācību grupas. To paredz 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" un šai kārtībai arī jābūt aprakstītai apmācības līgumā.