Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Autoskolām (mācību kartes saņemšana)

Transportlīdzekļu vadītājus drīkst apmācīt komersanti un izglītības iestādes, kuras ir saņēmušas mācību karti. To nosaka MK noteikumi Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām".

Mācību karte ir noteikta parauga elektronisks dokuments, kas dod tiesības apmācīt šajā kartē norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadītājus konkrētās mācību telpās un kas apliecina, ka mācību telpas atbilst noteikumos noteiktajām prasībām

Mācību kartes komersantiem un autoskolām izsniedz, atņem, to darbību aptur uz laiku un atjauno CSDD.

Lai saņemtu mācību karti, autoskola iesniedz iesniegumu CSDD un veic apmaksu par mācību telpu apsekošanu (103,30 eiro). Apmaksu iespējams veikt e-CSDD, jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai ar pārskaitījumu. Iesniegumu var iesniegt:

CSDD pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un, ja iesniegums aizpildīts

CSDD pēc autoskolas precizētā un pilnīgi aizpildītā minētā iesnieguma saņemšanas informē autoskolu, ka mācību karte tiks izsniegta vai tās izsniegšana atteikta mēneša laikā pēc tam, kad tiks pārbaudīta mācību telpu atbilstība prasībām "Prasības mācību transportlīdzekļiem, mācību telpām un mācību uzskates līdzekļiem" (norādot konkrētu datumu).

CSDD mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izsniedz mācību karti vai, ja mācību telpas neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām, atsaka to izsniegt, informējot par kārtību, kādā var apstrīdēt CSDD atteikumu par mācību kartes izsniegšanu.

Ja CSDD mēneša laikā neinformē autoskolu par mācību kartes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka CSDD ir izsniegusi atļauju, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

Ja autoskolai tiek izsniegta jauna mācību karte vai autoskola beidz savu darbību, iepriekš izsniegtā mācību karte tiek atzīta par spēku zaudējušu.

Ja autoskolai mainās nosaukums vai juridiskā adrese, tā 15 dienu laikā iesniedz CSDD izmaiņas apliecinošu dokumentu, lai saņemtu jaunu mācību karti.

Pirmo reizi saņemot mācību karti, CSDD nodrošina autoskolai pieeju CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistram, noslēdzot sadarbības līgumu par reģistra izmantošanu. Pirms līguma noslēgšanas autoskola CSDD iesniedz autorizēto lietotāju sarakstu. CSDD 3 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža piešķir autorizētajiem lietotājiem pieeju reģistram.

Pievienotie faili