Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA par izmaiņām CSDD pakalpojumos COVD-19 ārkārtējās situācijas laikā.
Klātienes pakalpojumi-TL reģistrācija un vadītāju kvalifikācija-tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pieraksta PA TĀLRUNI KAC darba laikā
TEHNISKĀ APSKATE tiek veikta esošajā kārtībā.

Vispārēja informācija

Administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē piemēro atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 10. "a" nodaļas 149.3 - 149.40 pantiem.

Transportlīdzekļa vadītājiem piemērotos administratīvos naudas sodus, ko piemērojusi Valsts policijas vai Valsts robežsardzes amatpersonas par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī naudas sodus par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ko piemērojusi Valsts policijas vai Pašvaldības policijas amatpersonas, jānomaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no soda uzlikšanas dienas.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 299'. pantu, ja uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktajā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts:

  • izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
  • veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;
  • ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

Ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz naudas soda nomaksai. Šādā gadījumā lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu nodod piespiedu izpildei tiesu izpildītājam, kas notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

Naudas sodus par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ieskaita attiecīgās pašvaldības budžeta ieņēmumos.

Informācija par naudas soda nomaksu CSDD datu bāzē redzama:

  • uzreiz, ja naudas sods nomaksāts CSDD kasē;
  • parasti pēc 3 dienām, ja naudas sods maksāts bankā (jo informācijai no bankas jānonāk Valsts kasē, no tās Iekšlietu ministrijas informācijas centrā).

Gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ persona naudas sodu nomaksājusi vairākas reizes, personai jāvēršas VID reģionālajā iestādē, līdzi ņemot naudas sodu nomaksu apliecinošos dokumentus. Ņemot vērā, ka naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos, CSDD nevar atmaksāt pārmaksāto naudas sodu.