Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē piemēro atbilstoši Administratīvās atbildības likumam un Ceļu satiksmes likuma IX nodaļai “Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”.

Sodītajai personai piemērotais naudas sods pilnā apmērā samaksājams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.pantu, līdz piemērotā naudas soda samaksai personai, kurai piemērots attiecīgais administratīvais sods, ir liegts:

  1. izsniegt transportlīdzekļa vadītāja apliecību;
  2. veikt personas īpašumā (valdījumā, turējumā) esoša transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un reģistrācijas darbības transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, izņemot transportlīdzekļa norakstīšanu un transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes.

Būtiski, ka iestāde, kuras amatpersona piemērojusi naudas sodu, pēc naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņa beigām nekavējoties nodod nolēmumu par sodu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. CSDD vērš uzmanību, ka gadījumos, kad nolēmums par sodu nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam un transportlīdzeklim reģistrēts liegums veikt noteiktas darbības CSDD (ja tāds reģistrēts), soda apmaksa nenozīmē iespēju nekavējoties pēc tam saņemt CSDD pakalpojumu, jo zvērināta tiesu izpildītāja reģistrēto liegumu transportlīdzeklim, var atcelt tikai pats zvērināts tiesu izpildītājs. Attiecīgi pēc naudas soda nomaksas, personai jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja, lūdzot noņemt reģistrēto liegumu darbībām ar konkrētu transportlīdzekli.

Naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

Naudas sodus par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ieskaita attiecīgās pašvaldības budžeta ieņēmumos.

Informācija par naudas soda nomaksu CSDD datu bāzē redzama:

  • uzreiz, ja naudas sods nomaksāts CSDD kasē;
  • parasti pēc 3 dienām, ja naudas sods maksāts bankā (jo informācijai no bankas jānonāk Valsts kasē, no tās Iekšlietu ministrijas informācijas centrā).

Gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ persona naudas sodu nomaksājusi vairākas reizes, personai jāvēršas VID reģionālajā iestādē, līdzi ņemot naudas sodu nomaksu apliecinošos dokumentus. Ņemot vērā, ka naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos, CSDD nevar atmaksāt pārmaksāto naudas sodu.