Lai iegūtu tiesības vadīt automobili (B kategorijas transportlīdzekli), motociklu, kvadriciklu, ir jābeidz vadītāju apmācības kursi, tātad būs jāmācās kādā no autoskolām.


Kā izvēlēties autoskolu?

Kas jāņem vērā izvēloties autoskolu?

Teorētiskā apmācība

Braukšanas apmācība

Kā rīkoties, kad veiksmīgi pabeigta autoskola?

B kategorijas vadītāju apmācības tematiskie plāni

 

Biežāk uzdotie jautājumi

 


Kā izvēlēties autoskolu?

Lai jūs izdarītu pareizu izvēli, iesakām vadīties pēc sekojošiem kritērijiem:

  • aptaujājiet draugus, radus, paziņas, kas nesen mācījušies kādā no autoskolām, un izvērtējiet atsauksmes;
  • aplūkojiet dažādu autoskolu mājas lapas internetā, kā arī apmācāmo sekmību valsts eksāmenos CSDD;
  • iepazīstieties ar autoskolas mācību telpām, pasniedzējiem un instruktoriem.
  • izmantojiet vai pieprasiet iespēju piedalīties izmēģinājuma teorētiskajās apmācības stundās un mācību braucienos.

Kas jāņem vērā, izvēloties autoskolu?

Autoskolai jāslēdz apmācības līgums. Noteikti iepazīstieties ar šo līgumu (paņemiet uz mājām un salīdziniet ar citu autoskolu piedāvātajiem līgumiem), īpašu uzmanību pievērsiet sekojošām sadaļām:
 

  • autoskolas pienākumi un tiesības;
  • klienta pienākumi un tiesības;
  • noteiktie maksājumi;
  • kārtība, kādā tiek kārtoti autoskolas eksāmeni (prasības, nosacījumi, eksāmena derīguma termiņš); kārtība, kādā tiek risināti strīdi un nesaskaņas.

ATCERIETIES – Par visiem pakalpojumiem, ko saņemat no autoskolas apmācības laikā, jāpieprasa maksājumu apliecinoši dokumenti. Tas Jums domstarpību risināšanas gadījumā palīdzēs pilnvērtīgāk pārstāvēt savas intereses. 

Ja mācību procesā radīsies domstarpības, tās pirmkārt tiks risinātas, balstoties uz iepriekš noslēgto līgumu. (Par piedāvātā līguma atbilstību Latvijas likumdošanai varat konsultēties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā K.Valdemāra iela 157, Rīga tālr.: +371 67212688 vai jebkurā no tā reģionālajiem sektoriem).  

Teorētiskā apmācība

Sākot apmācību autoskolā, Jūs iekļauj apmācāmo grupā un nosaka nepieciešamo apmācības stundu skaitu. Vienas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Nodarbībām jānotiek lekciju un diskusiju veidā saskaņā ar apmācības programmas saturu pēc noteikta grafika, noteiktā vietā. Nodarbību laikā aizliegts risināt tematiskos uzdevumus (to Jūs varat darīt mājās patstāvīgi), bet nodarbības jāvelta attiecīgās tēmas un neskaidro, sarežģītāko jautājumu skaidrošanai. 

Apmācību laikā (tikai ārpus noteiktā nodarbību laika) var būt kontroldarbi un eksāmeni, lai pasniedzējs varētu noteikt Jūsu zināšanu līmeni un gatavību vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeniem. 

Beidzoties teorētiskajai apmācībai, var būt kārtojams autoskolas beigšanas teorētiskais eksāmens, kura pieņemšanas un vērtēšanas kārtībai jābūt atspoguļotai noslēgtajā apmācības līgumā. 

Par nodarbību neapmeklēšanu autoskola ir tiesīga Jūs atskaitīt no mācību grupas. Arī šai kārtībai jābūt aprakstītai apmācības līgumā.

Braukšanas apmācība

Minimālais braukšanas nodarbību skaits ir 14 nodarbības, bet, ja Jums nav iepriekšēju iemaņu, ar šīm 14 nodarbībām noteikti nepietiks. Jūs varat aptuveni prognozēt braukšanas apmācībai nepieciešamo nodarbību skaitu, savam vecumam gados pieskaitot 10 nodarbības (piemēram, ja Jūs esat 20 gadus vecs(a), būs nepieciešamas aptuveni 30 braukšanas stundas).

Mācoties braukt, Jums jābūt klāt braukšanas mācību atļaujai – ja vadāt automobili vai motociklu; vai transportlīdzekļa vadītāja apliecībai – ja vadāt motociklu (izņemot velosipēda un M kategorijas – mopēda vadītāju apliecību). 

Vienas braukšanas nodarbības ilgums ir 45 minūtes un vienā dienā braukšanas mācību ilgums nedrīkst pārsniegt 2 stundas.

Jūs variet brīvi izvēlēties konkrētu instruktoru, pie kura ārpus teorētiskās apmācību nodarbību laika apgūsiet braukšanas prasmi (teorētiskās apmācības nodarbības kavēt nedrīkst). Par braukšanas nodarbību laiku un vietu Jūs vienojaties ar instruktoru individuāli. Var gadīties, ka Jūs neapmierinās instruktora apmācības metode vai tīri cilvēciski nevarēsiet ar viņu saprasties – šajā gadījumā varat izvēlēties citu instruktoru.
Sākotnējai apmācībai jānotiek norobežotos laukumos vai autodromos. Kad Jūsu braukšanas iemaņas būs sasniegušas noteiktu līmeni, Jūs braukšanas apmācību turpināsiet pa koplietošanas ceļiem.
 

Braukšanas nodarbības tiek fiksētas apmācības kartē.
Beidzot braukšanas apmācību, instruktors par to izdarīs atzīmi apmācības kartē.

Kā rīkoties, kad veiksmīgi pabeigta autoskola?

Pēc apmācības beigām Jūs individuāli vai ar autoskolas palīdzību varat pieteikties uz vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko un (vai) braukšanas eksāmenu kādā no 10 CSDD nodaļām. Piesakoties eksāmeniem, jāiesniedz pase vai personas identifikācijas (ID) karte, kā arī derīga medicīniskā uzziņa, pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība, apmācības karte, pakalpojumu apmaksas kvīts. 

Ja nevariet ierasties uz eksāmenu , par to jāziņo CSDD ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Pretējā gadījumā veiktā priekšapmaksa tiks anulēta.

 

ATCERIETIES –

Kad persona pilnībā pabeigusi apmācību autoskolā, tai trīs gadu laikā jānokārto CSDD eksāmeni un jāiegūst vadītāja apliecība.

 

B kategorijas vadītāju apmācības tematiskie plāni

Nr.Priekšmeta nosaukumsMinimālais nodarbību skaits
1.Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

2

2.Ceļu satiksmes noteikumi

38

3.Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

2

4.Ceļu satiksmes drošība

11

5.Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

2

KOPĀ 

55

 Mācību braukšana

14

 

Atpakaļ