Vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina tiesības vadīt tajā norādīto kategoriju transportlīdzekļus. Tā atbilst 1968.gada Vīnes konvencijai "Par ceļu satiksmi", kā arī Eiropas Savienības tiesību aktiem un ir derīga braukšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vadītāja apliecības derīguma termiņš ir 10 gadu (izņemot C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības, – to derīguma termiņš ir pieci gadi).

Vadītāja apliecību izsniedz personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendārajā gadā (t.sk. persona deklarējusi dzīvesvietu Latvijā).

Vecums

Kategorija

Piezīmes

No 10 gadu vecuma

Velosipēds

Transportlīdzeklis, kuru ar savu muskuļu spēku virza cilvēks, kas atrodas uz tā (izņemot invalīdu ratiņus)

 

No 14 gadu vecuma

AM

Mopēds, kura motora darba tilpums nepārsniedz 50 cm3, bet ceļu satiksmē pieļaujamais braukšanas ātrums nepārsniedz 45 km/h

Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt A, B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, Latvijā atļauts vadīt arī AM kategorijas transportlīdzekļus

No 16 gadu vecuma

A1

Motocikls* bez blakusvāģa, kura motoru darba tilpums nepārsniedz 125 cm3 un jauda nepārsniedz 11 kW, kā arī tricikli, kuru jauda nepārsniedz 15 kW

 

Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt A2 vai B kategorijas transportlīdzekļus,  Latvijā atļauts vadīt arī A1 kategorijas transportlīdzekļus

B1

 

Kvadricikli

 

Atpūtas kuģi

Motorizētie atpūtas kuģi, kuru garums nepārsniedz 12 metrus. (Latvijas iekšējie ūdeņi)

Buru un motorizētie atpūtas kuģi, kuru garums nepārsniedz 24 metrus. (Starptautiskie ūdeņi)

 

No 18 gadu vecuma

A2

Motocikli*, kuru motora jauda nepārsniedz 35kW

 

B

Automobiļi – transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz 8 vietas

 

Lai iegūtu tiesības vadīt B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šī savienojuma pilna masa pārsniedz 3500 kg, bet nepārsniedz 4250 kg, nepieciešams nokārtot papildus vadīšanas eksāmenu ar attiecīgu transportlīdzekli un jāsaņem vadītāja apliecība ar attiecīgu atzīmi (kods 96). Prasības B(96) kategorijas vadīšanas eksāmenā ir identiskas kā BE kategorijas vadīšanas eksāmenā

C1

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri neietilpst D1 un D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg kilogramus

 

BE un C1E

 

No 21 gada vecuma

C

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D1 un D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus

 

D1

Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, nepārsniedz 16 vietas un kuru garums nepārsniedz 8 metrus, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus

 

D1E un CE

Piekabes

 

No 24 gadu vecuma

A

Motocikli*, kā arī tricikli, kuru jauda pārsniedz 15 kW

 

D

Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus

 

DE

 

 * Par motocikliem tiek uzskatīti arī sniega motocikli

 


Atpakaļ