Ja vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola reibumā vai atrodoties narkotisko, psihotropa, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.


Lai atjaunotu vadīšanas tiesības, pēc piemērotā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa beigām jāveic veselības pirmstermiņa pārbaude ārstniecības iestādē izveidotajā specializētajā medicīniskajā komisijā (sk.sarakstu zemāk), kā arī jānokārto B kategorijas teorētiskais un vadīšanas eksāmens. Nokārtojot iepriekšminētos eksāmenus, personai tiek atjaunotas visas iepriekš iegūtās vadīšanas tiesību kategorijas.

Pēc pirmstermiņa veselības pārbaudes var pieteikties uz teorētisko eksāmenu. Pēc teorētiskā eksāmena nokārtošanas ir jāsaņem braukšanas mācību atļauja un tad var pieteikties arī uz vadīšanas eksāmenu.

Pašmācības ceļā jāsagatavojas B kategorijas teorētiskajam un vadīšanas eksāmeniem (nokārtojot iepriekšminētos eksāmenus, personai tiek atjaunotas visas iepriekš iegūtās kategorijas).

Eksāmeniem var sagatavoties pašmācības ceļā, bet tos var kārtot jebkurā no 10 CSDD nodaļām, kur tiek veikta vadītāja apliecību izsniegšana un maiņa.

Eksāmenam var pieteikties:

Pirmo reizi piesakoties teorētiskā eksāmena kārtošanai CSDD:

  • jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, braukšanas mācību atļauju, atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecību);
  • jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa par veiktu pirmstermiņa veselības pārbaudi, ja par to CSDD reģistrā nav informācijas. Par to var pārliecināties CSDD e-pakalpojumos vai zvanot uz CSDD maksas informācijas tālruni 90004099. Šo medicīnisko uzziņu var saņemt ārstniecības iestādēs izveidotās specializētās ārstu komisijās;
  • jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu 12,63 eiro.

Piesakoties eksāmenam telefoniski vai CSDD e-pakalpojumos, augstāk minētās darbības jāveic 30 minūtes pirms eksāmena.

Piesakoties uz atkārtotu teorētisko eksāmenu vai vadīšanas eksāmenu, papildus dokumenti nav jāiesniedz. Pirms eksāmena jāveic apmaksa attiecīgi par teorētisko eksāmenu – 12,63 eiro vai vadīšanas eksāmenu un eksaminācijas transportlīdzekļa izmantošanu – 38,52 eiro (atkārtots vadīšanas eksāmens, ja nav jākārto eksāmena 1. un 2.etaps – 33,63 eiro).

Ja nevariet ierasties uz eksāmenu, vēlams par to paziņot CSDD ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. To iespējams izdarīt personīgi ierodoties tajā CSDD nodaļā, kurā pieteikts eksāmens vai piezvanot pa tālruni, vai arī CSDD e-pakalpojumos. Par neierašanos uz pārbaudījumu bez iepriekšēja brīdinājuma neapmeklētais eksāmens jāapmaksā pilnā apmērā. Apmaksa jāveic pirms eksāmena kārtošanas.

TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU SPECIALIZĒTĀS MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS

Ārstniecības iestāde

Adrese

Kontaktinformācija

"Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts SIA

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005

67080112

Medicīnas sabiedrība "Aura-R" , SIA

Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035

67566888

"Veselības centrs-4", SIA

Brīvības iela 180, Rīga, LV-1012

67898975

"Consilium Medicum" , SIA

Rūpniecības iela 7-1, Rīga, LV-1010

67505047

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004

67518151; 67627653

"Salaspils veselības centrs", SIA

Lauku iela 8, Salaspils, LV-2121

67947792; 29408001

Daugavpils reģionālās slimnīcas filiāle (centra poliklīnika), SIA

Viestura iela 5, Daugavpils, LV-5403

65405312

"Grīvas poliklīnika", SIA

Lielā iela 40, Daugavpils, LV-5418

65425621; 65422876

"Rēzeknes veselības aprūpes centrs", SIA

18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4600

27888867; 64603304


"L.Atiķes doktorāts", SIA

Pļavu iela 6, Liepāja, LV-3401

63401988

"Vidzemes slimnīca", SIA

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201

64202601; 64202603

"Valkas slimnīca", SIA

Rūjienas iela 3, Valka, LV-4701

27036531

Veselības centrs "Pļavnieki", SIA

A.Saharova iela 16, Rīga, LV-1021

67246830

Slimnīca "Ģintermuiža", valsts SIA

Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008

63026690

MDF Veselības grupas medicīniskā firma "Dziedniecība", SIA

Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057

67250340

 

Atpakaļ