Atļauju transportlīdzekļa īpašnieks var pieprasīt un saņemt jebkurā CSDD nodaļā vai elektroniski kā CSDD e-pakalpojumu.

Vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē (turpmāk – atļauja) paredzēta, lai transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) varētu aizbraukt līdz tehniskās apskates stacijai ar transportlīdzekli, kam beidzies termiņš atļaujai piedalīties ceļu satiksmē (nav spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme) vai beidzies pagaidu atļaujas derīguma termiņš.

CSDD nodaļā atļauju var saņemt pilngadīga persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, Latvijā izsniegtu vadītāja apliecību vai Latvijā izsniegtu mācību braukšanas atļauju). Atļauju var saņemt tikai Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim, ja veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Maksa par atļauju – euro 3,56.

Atļauja dod tiesības pārvietoties ar tajā norādīto transportlīdzekli no tā remonta vai atrašanās vietas tikai līdz tuvākajai transportlīdzekļa kategorijai atbilstošajai tehniskās apskates stacijai.

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē ir derīga elektroniski un autovadītājam tā nav ne jāizdrukā, ne jāparaksta. Policijas, muitas vai robežsardzes darbinieki par atļaujas esamību var pārliecināties tiešsaistē CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Noformējot un saņemot atļauju, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) apliecina, ka viņa transportlīdzeklis tieši neapdraud satiksmes drošību, apkārtējo vidi, cilvēku veselību vai dzīvību un ka transportlīdzeklim nav tādu trūkumu vai bojājumu, kuru dēļ tas nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē.

Vienam transportlīdzeklim atļauja tiek izsniegta ne vairāk kā divas reizes kalendāra gadā.

Atļauja derīga tikai tajā dienā, kad plānots veikt tehnisko apskati (līdz plkst. 21:00). To var saņemt neierobežotu laiku pirms tās izmantošanas datuma.

Atļauja nedod tiesības ar transportlīdzekli veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācību.

Atļauju iespējams noformēt arī tad, ja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā termiņā nav samaksāti piemērotie naudas sodi vai transportlīdzeklis nav noteiktā kārtībā pārreģistrēts. Transportlīdzeklis ir jāpārreģistrē līdz tehniskai apskatei, ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums vai piecu dienu laikā, ja ir mainījies transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks (turētājs, valdītājs) vai kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem. Piemērotos naudas sodus būs jāsamaksā pirms transportlīdzekļa pārreģistrācijas vai valsts tehniskās apskates veikšanas.

Atļauju transportlīdzekļa īpašnieks var pieprasīt un saņemt jebkurā CSDD nodaļā vai elektroniski kā CSDD e-pakalpojumu.

 

Atpakaļ