Nodokļu kalkulators vieglajiem automobiļiemNodokļa likmes

Samaksas iespējas

01.12.2009. Saeimā pieņēma grozījumus likumā „Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”. Izmaiņas stājas spēkā 01.01.2010.

Nodokļa likmes

1. Vieglajiem automobiļiem, kas iepriekš nav reģistrēti vai pirmo reizi reģistrēti ārvalstīs pēc 01.01.2009.

Oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums uz 1 kilometru

Nodevas likme par katru gramu uz kilometru,
euro

līdz 120 gramiem

0,43

121 grama līdz 170 gramiem

1,42

no 171 grama līdz 220 gramiem

2,13

no 221 grama līdz 250 gramiem

3,56

no 251 grama līdz 300 gramiem

4,27

no 301 līdz 350 gramiem

5,69

virs 350 gramiem

7,11

2. Motocikliem, kas iepriekš nav reģistrēti vai pirmo reizi reģistrēti ārvalstīs pēc 01.01.2009.

 

Nodevas likme

Par katru dzinēja tilpuma kubikcentimetru

euro 0,14

3. Pārējiem

 

Likme vieglajiem automobiļiem, euro

Likme motocikliem, euro

motora

tilpums

vecums

līdz 3000 cm3

3001

-

3500 cm3

3501

-

4000 cm3

4001

-

4500 cm3

virs 4500 cm3

 

jaunākiem par 8 gadiem

skatīt 1.punktu

8 gadus veciem

113,83

540,69

682,98

825,26

967,55

28,46

9 gadus veciem

120,94

547,81

690,09

832,38

974,67

30,24

10 gadus veciem

128,06

554,93

697,21

839,49

981,78

32,01

11 gadus veciem

142,29

569,15

711,44

853,72

996,01

35,57

12 gadus veciem

156,52

583,38

725,66

867,95

1010,24

39,13

13 gadus veciem

184,97

611,83

754,12

896,41

1038,70

46,24

14 gadus veciem

213,43

640,29

782,58

924,87

1067,15

53,36

15 gadus veciem

241,89

668,75

811,04

953,32

1095,61

60,47

16 gadus veciem

270,35

697,21

839,49

981,78

1124,07

67,59

17 gadus veciem

298,80

725,66

867,95

1010,24

1152,53

74,70

18 gadus veciem

327,26

754,12

896,41

1038,70

1180,98

81,82

19 līdz 25 gadus veciem

355,72

782,58

924,87

1067,15

1209,44

88,93

Samaksas iespējas

Nodokli var nomaksāt:

  • CSDD kasē. Maksa par pakalpojumu euro 1,20. Maksājumi veicami skaidrā naudā vai ar maksājumu karti; 
  • bankā ar pārskaitījumu.

 

Pārskaitījumu rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Kods: TRELLV22
Konta numurs automašīnām: LV32TREL1060000543100
Konta numurs motocikliem: LV48TREL1060000543200.

 

Atpakaļ