CSDD ir valsts akciju sabiedrība, kas saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un Statūtiem nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu, tehniskās apskates nodrošināšanu, veic ceļu drošības auditu un vispārēju pārraudzību, kā arī veido un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, informē un izglīto ceļu satiksmes dalībniekus. CSDD nodrošina arī Rīgas Motormuzeja, tā Bauskas filiāles un Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbību.

1991.gada 25.oktobrī Satiksmes ministrijā tika izveidota jauna valsts institūcija – Ceļu satiksmes drošības departaments, tagad - direkcija (CSDD). Līdz ar to tika atdalīta lēmējvara no izpildvaras, jo agrāk visu veica viena Iekšlietu ministrijas institūcija – Valsts autoinspekcija.

Lai izveidotu jaunu institūciju, bija jārada atbilstošs likumdošanas pamats. Tā 1994.gada 30.augustā MK Satversmes 81.panta kārtībā tika izdoti noteikumi ar likuma spēku "Par ceļu satiksmi", bet 1997.gada 21.oktobrī Valsts prezidents izsludināja "Ceļu satiksmes likumu". Tas nosaka, kas Latvijā nodarbojas ar ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi, izsniedz autovadītāju apliecības, reģistrē transportlīdzekļus, izstrādā ceļu satiksmes noteikumus, kā arī to, kādi ir autovadītāju pienākumi un tiesības.

Pamatojoties uz "Ceļu satiksmes likumu", izstrādāta virkne normatīvo aktu: ceļu satiksmes noteikumi, noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem un ielām, normatīvie dokumenti par transportlīdzekļu tehnisko uzraudzību, transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi, autovadītāju kvalifikācijas piešķiršanas noteikumi, kā arī Transportlīdzekļu marķēšanas, Operatīvo transportlīdzekļu krāsojuma un aprīkojuma, Ceļa apzīmējumu un citi Latvijas valsts standarti.

Tā kā Latvija ir pievienojusies 1968.gada Vīnes konvencijai "Par ceļu satiksmi" un 1968.gada Vīnes konvencijai "Par ceļa zīmēm un signāliem", arī visi iepriekšminētie normatīvie akti, ko izstrādājusi CSDD, tika balstīti uz šo konvenciju un Eiropas Savienības normatīvu prasībām.

No 2004.gada 1.septembra CSDD ir valsts akciju sabiedrība.

 

Atpakaļ